Tập đoàn Viễn thông Quân đội đẩy mạnh thi đua “Vì một Viettel toàn cầu” Bài 2
go top