Tập đoàn Viễn thông Quân đội đẩy mạnh thi đua: “Vì một Viettel toàn cầu” (Bài 2)
go top