Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc
go top