Còn sức lực, còn làm tròn nhiệm vụ

Còn sức lực, còn làm tròn nhiệm vụ

22/06/2017 22:52

QĐND - Đầu Xuân Đinh Dậu-2017, trong chuyến tìm hiểu lịch sử, văn hóa tại xã Lương Phong huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, chúng tôi gặp một cựu chiến binh đã đến tuổi "cổ lai hy", vóc người nhỏ nhắn, vẻ mặt từng trải, đang cùng một số cụ quán xuyến việc hành lễ tại đền Tam Đông Vọng.

go top