Đất nước mình thật anh hùng, vì có những con người vĩ đại!

Đất nước mình thật anh hùng, vì có những con người vĩ đại! Tin thường

26/04/2017 16:31

QĐND Online – “Từ những câu chuyện cụ thể của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh về sự hy sinh anh dũng để dân tộc được tự do, đất nước được hòa bình; bạn sẽ làm gì để góp phần giữ vững nền độc lập, hòa bình cho Tổ quốc?”. Đây là câu hỏi tự luận tại Kỳ thi thứ 12 Cuộc thi tìm hiểu "70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ". Đã có 1913 người tham gia dự thi, trân trọng giới thiệu bài đoạt giải nhì kỳ thi của tác giả Đặng Thị Lan (Tiểu đoàn 18, Trường Sĩ quan Lục quân 1).

go top