leftcenterrightdel
Thiếu tướng Dương Đình Thông chủ trì hội nghị. 
Chiều 7-9, Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 1 tổ chức Hội nghị xét duyệt thẩm định đợt 7 cho 13.474 hồ sơ đối tượng chế độ chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thiếu tướng Dương Đình Thông, Phó chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 24 Quân khu chủ trì Hội nghị.

Trong tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, có 13.429 hồ sơ đủ điều kiện hưởng trợ cấp, trong đó có 8.587 đối tượng còn sống, 4.842 đối tượng đã qua đời. Số đối tượng có thời gian tham gia dân công hỏa tuyến dưới 1 năm là 12.458 đối tượng; từ 1 năm đến dưới 2 năm là 866 đối tượng; từ đủ 2 năm trở lên là 105 đối tượng; mức trợ cấp bình quân 2.056.860 đồng. Cụ thể, tỉnh Cao Bằng có 893 đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần; tỉnh Bắc Kạn có 85 đối tượng; tỉnh Lạng Sơn có 2.776 đối tượng; tỉnh Bắc Giang có 4.367 đối tượng; tỉnh Bắc Ninh có 3.838 đối tượng và tỉnh Thái Nguyên có 1.555 đối tượng được hưởng trợ cấp 1 lần. Công tác xét duyệt, thẩm định hồ sơ của các tỉnh được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ từ cơ sở. Quân khu 1 xác định hoàn thành cơ bản việc xét duyệt chế độ chính sách theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 11- 2017.

Tin, ảnh: KHƯƠNG DOÃN