Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội phối hợp khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa tại Thái Bình
go top