Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu CCB Tiểu đoàn 1 Long An
go top