Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ về tình hình Việt Nam thiếu khách quanTin thường

13/03/2017 21:47

* Yêu cầu phía Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế

go top