Chương trình nghệ thuật “Lời ru đồng đội” Sâu nặng nghĩa tình, ước nguyện tri ân
go top