Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
go top