Chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nhằm đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua; trao đổi phương hướng, thống nhất các nội dung, biện pháp hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Myanmar thời gian tới, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Myanmar.

THU TRANG