Đoàn Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia thăm một số địa danh tại tỉnh Bình Phước
go top