Đưa quan hệ quốc phòng Việt-Pháp lên tầm cao mới
go top