Một số hình ảnh hoạt động của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch trong chuyến tham dự ADMM lần thứ 12 và ADMM+ lần thứ 5
go top