Chủ tịch Quốc hội đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran
go top