Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt đại biểu công dân Lào có công với cách mạng Việt Nam
go top