Phó tư lệnh Hải quân Ấn Độ thăm và làm việc tại Việt Nam
go top