Những vụ việc sai phạm đó không chỉ gây dư luận xấu mà còn làm “ô nhiễm”, tác động tiêu cực đến môi trường công tác, sự phấn đấu của CB, CC, là nguyên nhân trực tiếp làm nảy sinh tệ quan liêu, hối lộ, tham ô, tham nhũng, lãng phí...

Môi trường công tác, làm việc tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, năng lực của CB, CC, trong đó, cấp ủy, người đứng đầu có ảnh hưởng lớn và vai trò quan trọng. Nơi nào cán bộ lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm chăm lo, sâu sát, đồng cam cộng khổ với CB, CC, tất cả vì nhiệm vụ chung, vì sự phát triển của tập thể… thì ở đó có môi trường làm việc tốt, dân chủ được mở rộng, mối quan hệ trong cơ quan thân thiện, đoàn kết; hiệu quả công việc được nâng cao. Ngược lại, ở cơ quan, đơn vị mà người đứng đầu thiếu gương mẫu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, tiêu cực… thì chắc chắn sẽ dẫn đến nội bộ mất đoàn kết, thiếu dân chủ, che giấu khuyết điểm; CB, CC không dám đấu tranh, làm việc cầm chừng…  

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: sonoivu.baria-vungtau.gov.vn.
Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm khuyến khích đội ngũ CB, CC phấn đấu vươn lên làm tròn nhiệm vụ, thực sự là “công bộc” của dân, nêu gương trước quần chúng, đồng thời xử lý nghiêm minh những CB, CC lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ, trục lợi cá nhân, đục khoét tài sản Nhà nước… Đảng ta xác định: Cần tạo môi trường công tác, làm việc tốt để cán bộ, đảng viên được cống hiến tài năng, sức lực, trí tuệ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo động lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, trên thực tế, rất dễ nhận thấy: Môi trường công việc của CB, CC còn bị nhiều chi phối. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, suy thoái; tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức. Một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao…

Với quan điểm nhất quán, quyết tâm cao và sự đồng thuận trong xã hội từ những kết quả bước đầu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng Đảng, chính là tạo ra những điều kiện thuận lợi để xây dựng môi trường công tác, làm việc trong Đảng, hệ thống chính trị và mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương thực sự trong sạch. Đoàn kết, dân chủ, minh bạch, công khai và thượng tôn pháp luật là những tiêu chí quyết định để từng cơ quan, đơn vị, địa phương tạo dựng được môi trường làm việc tốt. Môi trường làm việc tốt không những có cán bộ tốt, mà còn là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... 

PHẠM THU HẰNG