Đây là bài học quan trọng hàng đầu, quyết định chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian qua và giai đoạn sắp tới. Đó cũng chính là sự kế tục, phát triển tinh thần Quy định số 101 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” mà Ban Bí thư ban hành cách đây 5 năm.

leftcenterrightdel
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ảnh: TTXVN

Nhất quán chủ trương đó, đến nay, không hiếm những tấm gương của cán bộ, đảng viên được quần chúng kính trọng, xã hội ghi nhận, tôn vinh. Tuy vậy, trong cuộc sống hiện tại, vẫn còn không ít cá nhân không giữ được mình, trở nên thoái hóa, biến chất, xuống cấp về đạo đức... gây ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò nêu gương của cán bộ các cấp. Bởi, xét về nguyên tắc, lãnh đạo bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên là một trong những phương thức lãnh đạo tối ưu của Đảng ta. Hơn thế, trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, thì sức mạnh nêu gương của người đứng đầu tổ chức-thủ lĩnh tập thể-người có uy tín... sẽ tạo nên làn sóng lan tỏa nhanh chóng, sâu rộng; mau chóng thuyết phục, cảm hóa đối với cán bộ cấp dưới và toàn xã hội. Nói cách khác, chính sự nêu gương của bí thư cấp ủy, người đứng đầu là nhân tố nhân lên nhiều việc làm hay, con người tốt trong Đảng và xã hội.

Trong thực hiện Chỉ thị 05, việc nêu gương của bí thư cấp ủy, người đứng đầu phải được thể hiện rõ trên tất cả các nội dung, về: Tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình, phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm công tác; ý thức tổ chức kỷ luật; đoàn kết nội bộ... Việc nêu gương phải được hiện thực cụ thể, từ việc nhỏ đến lớn, từ việc sử dụng xe công, tổ chức tiệc cưới, việc tang, tham dự lễ hội… đến nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với công việc, “tận trung với nước, tận hiếu với dân”. Cùng với đó, bí thư cấp ủy, người đứng đầu không chỉ là những kiến trúc sư cho mỗi công trình, sản phẩm thực hiện Chỉ thị 05, mà còn giữ vai trò người thợ cả, trực tiếp bày vẽ cách làm; định hình phương thức, khung sườn cho mỗi hành vi, hoạt động của cấp dưới và quần chúng, nhằm hướng đến chuẩn mực nhân cách cho từng đối tượng, cá nhân.

Để tạo ra môi trường cho sự nêu gương hiệu quả, các cấp ủy đảng phải đánh giá, lựa chọn đúng cán bộ để mỗi người không chỉ đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn thể hiện tốt vai trò nêu gương trên thực tế. Cấp ủy cần xác định hiệu quả nêu gương phải là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ. Cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế giám sát để việc nêu gương của cán bộ bảo đảm tính thực chất; tạo môi trường khuyến kích, động viên cán bộ phấn đấu trở thành những ngọn đèn pha soi đường cho quần chúng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hơn thế, tổ chức đảng phải có trách nhiệm thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất, năng lực để cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, học tập, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt hằng ngày. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cũng phải "đứng mũi, chịu sào", dám ở nơi đầu sóng, ngọn gió, chia ngọt sẻ bùi với cấp dưới và quần chúng. Có làm được như vậy, thì bí thư cấp ủy, người đứng đầu mới xứng đáng là công bộc của dân và thực hiện triệt để lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “... Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

TẤN NGUYỄN