Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Pháp luật không chỉ là công cụ quản lý Nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, làm lành mạnh hóa đời sống xã hội. Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Quốc hội là làm luật và sửa đổi luật. Thực tế đã chứng minh, luật chỉ có tác dụng đối với xã hội khi nó đi vào cuộc sống. Thế nhưng, để luật đi vào cuộc sống thì phải tìm cách đưa cuộc sống vào luật.   

leftcenterrightdel

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN 

Theo báo cáo của Văn phòng Quốc hội tại phiên họp lần thứ 14 UBTVQH, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan hữu quan, dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội tới đây sẽ rút 2 dự án luật ra khỏi dự kiến chương trình đó là Luật Hành chính công và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp để tiếp tục hoàn thiện. Như vậy, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 10 dự án luật thay vì 12 dự án luật, trong đó có những dự án luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, quốc phòng-an ninh của đất nước như: Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật An ninh mạng; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt...

Cũng tại Kỳ họp thứ tư, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, trong đó có những dự án luật được cử tri đặc biệt quan tâm, như: Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Quy hoạch…

Để đưa cuộc sống vào các luật nói trên, từ nhiều tháng nay, các cơ quan chức năng của Chính phủ, Quốc hội, các tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp đã tiến hành nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân… Tại các phiên họp của UBTVQH vừa qua, nhiều đại biểu đã có những kiến rất xác đáng. Điều quan trọng là việc tổng hợp trung thực các ý kiến đóng góp này và trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp đó, sửa đổi bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ các dự án luật trước khi trình Quốc hội.

Thời gian từ nay đến ngày khai mạc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV không còn nhiều, trong khi ý kiến đóng góp vào các dự án luật rất lớn. Đơn cử như dự án Luật Quy hoạch, cần phải điều chỉnh, bổ sung ít nhất là 32 đạo luật mới có thể bảo đảm được tính thống nhất, đồng bộ của luật này với hệ thống pháp luật hiện hành. Vì thế cần phải đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của năm 2018 một dự án luật để sửa đổi, bổ sung hàng chục luật có nội dung, chính sách phức tạp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về quy hoạch.

Đưa cuộc sống vào luật không khó nếu các nhà làm luật hòa mình vào cuộc sống, chịu khó lắng nghe dân và những người dân thể hiện trách nhiệm của mình với đất nước bằng cách đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng pháp luật.

ĐỖ PHÚ THỌ