Thực tế những năm qua, CTDV đã ngày càng thiết thực hơn, hiệu quả hơn, nhưng yêu cầu đặt ra của nhân dân, của Đảng và đòi hỏi của thực tiễn vẫn còn là những khó khăn, thách thức không nhỏ đối với CTDV và đội ngũ cán bộ làm CTDV. Đó là, đời sống một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, người có hoàn cảnh khó khăn…; các chính sách phúc lợi, an sinh xã hội còn ở mức thấp, phân hóa giàu nghèo có xu hướng gia tăng; một số vụ việc khiếu kiện kéo dài chưa được xử lý dứt điểm, một số nơi phát sinh thành "điểm nóng". Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đối với CTDV cũng còn những hạn chế…

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Báo Bắc Ninh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng huấn thị: "Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Từ nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của CTDV, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cơ quan chính trị của hai lực lượng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn…; triển khai thực hiện tốt CTDV trong quân đội, công an; xây dựng chương trình hành động, các đề án, mô hình… dân vận hiệu quả. Đặc biệt, các đơn vị chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về CTDV trong tình hình mới, đạt kết quả tích cực, được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thông qua CTDV, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sĩ được nhanh hơn, hiệu quả hơn. CTDV cũng góp phần rất quan trọng tạo sự đồng thuận trong xã hội, huy động sức mạnh của toàn dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Thông qua công tác phối hợp và các hoạt động, mô hình CTDV, cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tình hình địa bàn, chia sẻ nhiều thông tin có giá trị phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vững mạnh.

Những năm qua, lực lượng quân đội, công an luôn làm nòng cốt, xung kích trong giúp dân phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân ổn định cuộc sống; sẵn sàng chấp nhận hy sinh để cứu giúp tính mạng và tài sản của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị-xã hội. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ LLVT luôn chủ động, tích cực về với nhân dân; thực hiện “4 cùng” với bà con; là điển hình về xây dựng và thực hành phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Từ Phong trào “Dân vận khéo”, từ hoạt động thực tiễn của LLVT đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, giúp dân hiệu quả được phổ biến, nhân rộng ở các địa phương và trong toàn quốc.  

Luôn hướng về nhân dân, vì nhân dân phục vụ, hết lòng chăm lo cho nhân dân, thực hiện “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trở thành ý chí, tình cảm, phương châm hành động trong tiến hành CTDV của lực lượng quân đội, công an. Đó cũng là điều nhân dân mong muốn ở mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT và toàn thể đội ngũ cán bộ dân vận của Đảng. Có như vậy mới thêm được dân mến, dân tin, dân ủng hộ, để “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Lực lượng quân đội, công an làm tốt CTDV của Đảng, cũng chính là góp phần tăng cường quan hệ máu thịt với nhân dân, để hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ công an thêm đẹp, tỏa sáng trong lòng nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, quân đội, công an, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

HÀ ANH