Quyết tâm của Thành ủy Hà Nội cho thấy sự cần thiết và cấp bách trong giải quyết các vấn đề nóng diễn ra hằng ngày, hằng giờ ở cơ sở, mà trách nhiệm chính vẫn là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đó là thông điệp gửi đến mỗi cán bộ, đảng viên phải gần dân, gắn bó sâu sát với cơ sở hơn để chủ động nắm bắt, xử lý từng vấn đề ngay từ cơ sở, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội. Qua đó, tạo nên sức mạnh, phát huy vai trò của hệ thống chính trị và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.

leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý III-2017 về công tác kiểm tra, xử lý lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố, chữa cháy, cứu nạn…. Ảnh: qdnd.vn
Thực tế thời gian qua, nhiều cơ quan, địa phương giải quyết các vụ việc, như chính sách đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng… chưa thấu tình đạt lý, kéo dài nhiều năm, gây bức xúc dư luận. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là một số cán bộ các cấp không nắm bắt kịp thời tình hình cơ sở, hoặc chưa làm hết chức trách, nhiệm vụ của mình, còn biểu hiện xa rời, không tôn trọng nhân dân. Có không ít cán bộ, đảng viên hiện nay ngại gặp gỡ, tiếp xúc với dân; nếu có gặp thì cũng qua loa, đại khái, chỉ tiếp xúc hoặc nghe qua ý kiến những người trung gian là cán bộ cơ sở, làm cho chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước khó đến được với nhân dân, mà ngay cả những thông tin cũng như tâm tư, nguyện vọng, nỗi lo lắng của những người dân bình thường cũng không đến được với Ðảng và Chính phủ. Ðây thực chất là lối làm việc quan liêu mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng phê phán "chỉ mấy cán bộ đóng cửa lại mà làm", là cán bộ "ngồi ỳ trong phòng giấy mà viết", kết quả là không mang lại ích lợi gì cho dân, cho nước và làm mai một niềm tin của người dân đối với đội ngũ cán bộ các cấp.

Chúng ta biết rằng, ở đâu cán bộ, đảng viên gần gũi nhân dân thì ở đó mọi chủ trương, chính sách của Đảng được thông suốt; những mâu thuẫn phát sinh cũng nhanh chóng được khắc phục. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Muốn được dân tin Ðảng, tin Nhà nước của mình thì người lãnh đạo và quản lý, trước hết, phải dân chủ với dân, tôn trọng dân như tôn trọng chính bản thân mình. Quần chúng nhân dân chỉ quý trọng những người có đức, có tài, hết lòng phụng sự nhân dân. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự sâu sát, gắn bó với quần chúng nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng cũng như những bức xúc của nhân dân để kịp thời giải quyết hợp lòng dân. Cán bộ phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm trước quần chúng nhân dân; nghiêm túc và thẳng thắn tiếp thu góp ý của nhân dân để khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Trong giai đoạn mới hiện nay, cán bộ, đảng viên phải thật sự có tinh thần cầu thị, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách “gần dân, trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó. Đây cũng là một trong những giải pháp thực hiện xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): “... Khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp...”. Có như thế thì các phong trào hành động cách mạng, các chính sách của Đảng, Nhà nước mới đạt được hiệu quả cao và mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng với quần chúng nhân dân mới ngày càng bền chặt.

LÊ DUY HỒNG