Nhìn vào các chỉ số thì thấy chất lượng của tăng trưởng đã tốt hơn trước. Ví như, trong lĩnh vực công nghiệp, mặc dù 9 tháng qua, ngành khai khoáng suy giảm tới 8,08%, nhưng bù lại, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo lại tăng 12,77%-mức tăng cao nhất của ngành này trong nhiều năm qua. Khu vực dịch vụ cũng tăng 7,25%.

Điều này chứng tỏ động lực tăng trưởng của nền kinh tế đang chuyển dần sang chiều sâu, phụ thuộc nhiều hơn vào hoạt động của khối doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, ít dần sự khai thác tài nguyên thô.  

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa/cafef.vn.
Điều kiện kinh doanh cũng đã thuận lợi hơn. Nhờ đó trong 9 tháng năm nay, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên tới 115.000 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 2.144 nghìn tỷ đồng. Có tới 41,5% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III tốt hơn quý trước; 40,6% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định; chỉ có 17,9% doanh nghiệp gặp khó khăn.

Những kết quả nêu trên cho thấy hiệu quả bước đầu của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành, địa phương thực hiện trong thời gian qua. Mong muốn của Chính phủ là cần phải có môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, bởi dư địa tăng trưởng kinh tế chính nằm ở đây. Không chỉ ra chỉ thị, mệnh lệnh, Chính phủ đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc khá sát sao việc thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở các bộ, ngành, địa phương thông qua hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Các tổ chức tín dụng đã tích cực thực hiện những chính sách về giảm lãi suất. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên được giảm 0,5%/năm; đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh được giảm 0,5%-1%/năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì nền kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế cần sớm được khắc phục. Cụ thể như, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng là 49.345 doanh nghiệp, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù đã có chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ quy định, mỗi năm chỉ được kiểm tra thường xuyên doanh nghiệp không quá một lần, tổ chức thành đoàn liên ngành để tránh gây phiền hà, nhưng đến nay, có doanh nghiệp ở Quảng Ninh vẫn "kêu" phải tiếp tới 8 đoàn kiểm tra trong tháng 8 vừa qua. Một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn tồn tại nhiều giấy phép con, nhiều quy định chuyên ngành không cần thiết, không hợp lý gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bộ máy hành chính còn cồng kềnh, nặng nề, ảnh hưởng tới năng suất lao động. Do những vướng mắc về tài sản thế chấp, bảo toàn vốn nên các ngân hàng còn ngần ngại trong việc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay để sản xuất, kinh doanh...

Quyết tâm cải cách của Chính phủ là rất lớn nhằm tạo ra động lực phát triển cho đất nước. Tuy nhiên, mỗi cải cách, thay đổi đều động chạm đến các lợi ích. Do đó, để chủ trương, chỉ thị ở cấp trên trở thành hành động thực tế ở cấp cơ sở cần phải có sự kiểm tra, đôn đốc sát sao, quyết liệt hơn nữa, cương quyết dỡ bỏ những rào cản bất hợp lý. Cả xã hội cần phải vào cuộc, hành động tự giác, không vì những lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân mà ngáng trở, triệt tiêu lợi ích chung của xã hội, của đất nước. Có như vậy thì quyết tâm chính trị mới thực sự trở thành hiệu quả trên thực tế.

HỒ QUANG PHƯƠNG