NẮN DÒNG TIỀN CHẢY ĐÚNG HƯỚNG

NẮN DÒNG TIỀN CHẢY ĐÚNG HƯỚNG

25/07/2017 05:00

QĐND - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng từ nay đến cuối năm 2017. Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ đầu năm đến nay, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt, không chỉ duy trì ổn định trên thị trường tiền tệ mà còn góp phần quan trọng vào ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

go top