Nhân dịp này, Thủ tướng cũng sẽ tham dự HNCC Mekong - Nhật Bản lần thứ 9 và Hội nghị Các nhà lãnh đạo Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

HNCC ASEAN lần thứ 31 và các HNCC liên quan diễn ra trong bối cảnh ASEAN đã bước sang tuổi 50 (1967-2017) và Cộng đồng ASEAN hình thành được hai năm với những kết quả tích cực trong thực hiện Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 và các kế hoạch tổng thể trên cả 3 trụ cột cộng đồng.

Về chính trị-an ninh, 223/290 dòng hành động (chiếm khoảng 77%) trong Kế hoạch tổng thể cộng đồng chính trị-an ninh ASEAN đang được triển khai ở các mức độ khác nhau. Về kinh tế, ASEAN giữ được mức tăng trưởng ổn định 5%/năm trong năm 2017, thương mại nội khối đạt 23,1%, hiện đang dần triển khai lần lượt 118 lĩnh vực ưu tiên được cụ thể hóa từ Kế hoạch tổng thể cộng đồng kinh tế ASEAN. Về văn hóa-xã hội, 14/15 cơ quan chuyên ngành xây dựng được chương trình, kế hoạch hành động và đã bắt đầu triển khai. Các trụ cột đều đã xây dựng cơ chế giám sát và đánh giá gắn với kế hoạch công tác của từng lĩnh vực chuyên ngành, góp phần bảo đảm hiệu quả và tiến độ thực thi cam kết. Bên cạnh đó, Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN (MPAC) 2025 và Kế hoạch công tác giai đoạn III sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI) cũng được thực thi bài bản, các nước đã xác định được các dự án ưu tiên và các đầu mối của từng quốc gia triển khai những lĩnh vực cụ thể.

Nhìn chung, tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN gần đây dành nhiều ưu tiên cho các đối tượng như phụ nữ, trẻ em, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, thúc đẩy các chương trình hợp tác phát triển kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường kết nối và những biện pháp bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. Tầm nhìn ASEAN 2025 được gắn kết với Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững cũng cho thấy ASEAN đang nỗ lực vươn ra bên ngoài, phấn đấu trở thành thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, ASEAN tiếp tục đạt được nhiều thành công trong thu hút sự can dự chiến lược của các nước lớn vì lợi ích chung là hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Các đối tác ngày càng coi trọng và chủ động thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với ASEAN thông qua nhiều chương trình, sáng kiến, biện pháp cụ thể; cam kết tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Nhiều nước, tổ chức đã nộp đơn xin thiết lập quan hệ với ASEAN và ngày càng nhiều nước ngoài khu vực xin tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC).

HNCC ASEAN lần thứ 31 và các HNCC liên quan là sự kiện quan trọng nhất trong năm của ASEAN, với sự tham gia của lãnh đạo 10 nước ASEAN và các đối tác, đều là các nước lớn như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, tổ chức khu vực và quốc tế quan trọng là EU và Liên hợp quốc. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, xu hướng bảo hộ gia tăng và các thách thức xuất hiện ngày một nhiều, HNCC ASEAN lần thứ 31 và các HNCC giữa ASEAN với các đối tác lần này sẽ nhấn mạnh việc củng cố, tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao năng lực của Cộng đồng ASEAN để có một ASEAN tự cường, phục vụ lợi ích người dân các nước thành viên và bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực.

Đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị nhằm góp phần thắt chặt và củng cố tinh thần đoàn kết ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của hiệp hội, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác của ASEAN, kiến tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững của từng nước và của cả khu vực, đồng thời nâng cao hình ảnh Việt Nam tiếp tục đổi mới, tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào các nội dung hợp tác khu vực, từ đó bảo vệ hiệu quả các lợi ích của Việt Nam. Chúng ta tin tưởng rằng, các HNCC này sẽ thành công tốt đẹp, góp phần truyền đi thông điệp về một ASEAN “hòa bình, ổn định và tự cường”, “một khu vực rộng mở với bên ngoài trong cộng đồng các quốc gia toàn cầu”.

QĐND