Ngược dòng thời gian 42 năm trước, ngày 2-12-1975, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Lào đã ra nghị quyết lịch sử thành lập nước CHDCND Lào. Đây là thắng lợi vang dội mà nhân dân Lào giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, giải phóng hoàn toàn đất nước Lào khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, thực dân, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, mở ra một kỷ nguyên mới-kỷ nguyên nhân dân Lào thực sự trở thành người làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ hoàn toàn đất nước độc lập, tự do.

Là ba nước láng giềng gần gũi, cùng uống chung dòng nước Mê Công, nhân dân Việt Nam-Lào-Campuchia có mối quan hệ truyền thống, gắn bó từ rất sớm. Mối quan hệ ấy tạo nên sức mạnh kỳ diệu cả về tinh thần và vật chất. Nhân dân ba nước luôn đoàn kết, cay đắng ngọt bùi có nhau. Truyền thống đoàn kết, liên minh chiến đấu của nhân dân ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia được hình thành và phát triển trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp tục được bồi đắp, phát huy mạnh mẽ, hiệu quả trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn kháng chiến, quân và dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng quân đội và nhân dân Lào, Campuchia tạo ra thế chiến lược tiến công địch trên chiến trường mỗi nước và chiến trường chung Đông Dương. Tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào-Campuchia là một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến của nhân dân ba nước Đông Dương chống kẻ thù chung, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Thực tiễn đó khẳng định, tình đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia là một tất yếu khách quan, là quy luật tồn tại và phát triển của ba nước.

Chúng ta tự hào về quá trình hình thành và phát triển của tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào-Campuchia. Tình đoàn kết ấy thể hiện những ước vọng tha thiết của nhân dân ba nước là giúp nhau chống kẻ thù chung, xây dựng quan hệ bình đẳng, tự chủ, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa ba quốc gia. Tình đoàn kết ấy bền vững, mang tính xuyên suốt các giai đoạn lịch sử, các chặng đường, bước trước chuẩn bị cho bước sau tiếp tục phát triển đưa tới những thắng lợi lịch sử của ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay. Những bài học lịch sử của tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào-Campuchia chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tiến trình phát triển của mối quan hệ giữa ba nước.

Thiên nhiên đã ban tặng cho dòng sông Mê Công chảy qua ba nước, tưới mát cho những cánh đồng lúa bát ngát dọc đôi bờ, mang cá tôm nuôi dưỡng con người, làm nên cuộc sống trù phú của nhân dân ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Dòng Mê Công cũng là nhân chứng cho mối tình hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân ba nước ngày càng phát triển. Dòng Mê Công ấy vẫn hằng ngày mang nặng phù sa màu mỡ chăm bón cho mùa màng của nhân dân ba nước tốt tươi. Chúng ta tin tưởng rằng, tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam-Lào-Campuchia sẽ như dòng nước sông Mê Công hùng vĩ mãi mãi không bao giờ khô cạn, là mạch nguồn của hòa bình và thịnh vượng cho ba dân tộc. Dù cho thời cuộc đổi thay, nhưng lớp trước tiến lên, lớp sau kế bước, tình hữu nghị bền chặt giữa ba đất nước, ba dân tộc Việt Nam, Lào và Campuchia sẽ không thay đổi.

 QĐND