Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít trong nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam-Lào sôi nổi tổ chức các hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị 2017, 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18-7-1977/18-7-2017) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962/5-9-2017) giữa hai nước. Chuyến thăm nhằm tiếp tục góp phần khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước, đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào, tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mê Công, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào vốn có mối quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời. Ngay từ những năm 30 của thế kỷ trước, phong trào cách mạng của hai nước Lào - Việt Nam đã gắn bó chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Được xây đắp trên cơ sở Chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, mối quan hệ đặc biệt ấy đã tạo nên sức mạnh kỳ diệu về tinh thần và vật chất. Nhân dân hai nước luôn đoàn kết, cay đắng ngọt bùi có nhau. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, kề vai sát cánh cùng quân đội và nhân dân Lào anh em góp phần làm nên thắng lợi to lớn của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Kế thừa và phát huy thành quả mối quan hệ đặc biệt, giờ đây, khi đã giành được những “hoa thơm, trái ngọt” trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch  Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đặt nền móng xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, vẫn tiếp tục "đơm hoa, kết trái" trên mọi mặt.

Quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng gắn bó, tin cậy sâu sắc. Lãnh đạo hai bên thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc dưới nhiều hình thức. Hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục được nâng cao.

Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại giữa Việt Nam và Lào ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tích cực, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước. Hai bên phối hợp thực hiện tốt các nghị định thư, hiệp định, chủ động trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Hai bên tiếp tục phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục được hai nước quan tâm thúc đẩy. Kim ngạch thương mại hai chiều đến hết tháng 10-2017 đạt 720,4 triệu USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016. Tính đến nay, Việt Nam có 409 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Lào với tổng số vốn đầu tư là 3,6 tỷ USD. Nhiều dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào đã phát huy hiệu quả, sản xuất kinh doanh có lãi, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển của hai nước, tạo công ăn việc làm và bảo đảm tốt công tác an sinh xã hội tại Lào.

Hai bên đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Năm 2017, Việt Nam dành 1.246 học bổng cho lưu học sinh Lào học đại học và bồi dưỡng ngắn hạn tại Việt Nam. Hiện số lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam là 14.209 người và có 290 lưu học sinh Việt Nam đang học tại Lào. Trong khi đó, hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, khoa học công nghệ, nông nghiệp, văn hóa, du lịch... tiếp tục được hai bên quan tâm thực hiện.

Quan hệ hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội, đoàn thể, các địa phương không ngừng được đẩy mạnh và đem lại hiệu quả thiết thực. Các tỉnh, thành phố của Việt Nam tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác sang Lào, hỗ trợ các địa phương của Lào trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn tại các khu vực biên giới hai nước.

Nhiệt liệt chào đón chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít, nhân dân Việt Nam hoàn toàn tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tiếp thêm động lực cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực.

QĐND