Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2017, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022; tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh (TSVM), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

leftcenterrightdel
Cựu Chiến binh Trung đoàn 18, Sư đoàn 325  thắp nhang tri ân đồng đội. Ảnh minh họa / qdnd.vn 


Từ khi thành lập đến nay, Hội CCB Việt Nam luôn thực hiện tốt mục tiêu: Đoàn kết CCB, giữ gìn và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu. Từ mục tiêu đó, các cấp hội luôn nỗ lực, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, hoạt động đúng hướng, hiệu quả.

Gần 3 triệu hội viên CCB cả nước rất phấn khởi, tự hào, bởi nhiệm kỳ qua, Hội CCB Việt Nam đạt nhiều kết quả toàn diện. Đặc biệt, hội đã vận động CCB đoàn kết, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia hiệu quả các cuộc vận động, chương trình quốc gia và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB; động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, góp phần tích cực phát triển kinh tế-xã hội…

Các cấp hội coi trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, chú trọng tính thiết thực, hiệu quả. Bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, CCB đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tham gia giải quyết hiệu quả các vụ việc, vấn đề phức tạp ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của một tổ chức chính trị-xã hội có uy tín, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ, các bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương…; kế thừa thành tựu 28 năm xây dựng, trưởng thành, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Hội CCB Việt Nam cũng nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Công tác chính trị tư tưởng có lúc, có nơi chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của CCB và chủ động giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Chất lượng sinh hoạt, nội dung và hình thức hoạt động của một số tổ chức hội chưa thiết thực, chậm được đổi mới; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội có mặt còn hạn chế…

Thời gian tới, trước những vấn đề mới, yêu cầu, nhiệm vụ mới, đòi hỏi các cấp hội CCB cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả; tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác, trọng tâm là xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội…

Bài học kinh nghiệm rút ra là, các cấp hội phải luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ chính trị của hội; coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, tập hợp, đoàn kết, động viên CCB. Các hoạt động của hội phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của hội viên; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, nhân dân trong mọi hoạt động của hội.

Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn tự hào, trân trọng, biết ơn và tiếp nối xứng đáng truyền thống, chiến công của các thế hệ cha anh đi trước, của QĐND Việt Nam anh hùng. Toàn quân tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa QĐND Việt Nam và Hội CCB Việt Nam, góp phần củng cố, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đặc biệt, cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, quân đội và Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động; phối hợp xây dựng tổ chức hội CCB các cấp và các đơn vị quân đội VMTD, góp phần  xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

QĐND