Chủ tịch Võ Chí Công suốt đời tận tụy vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân

Chủ tịch Võ Chí Công suốt đời tận tụy vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân

06/08/2017 22:32

QĐND – Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, đồng chí Võ Chí Công có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở cách mạng trong quần chúng; luôn quan tâm xây dựng Đảng gắn với xây dựng chính quyền cách mạng và phong trào cách mạng.

go top