Thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

28/05/2017 22:36

QĐND - Ngày 29-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ từ ngày 29 đến 31-5-2017 theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Đô-nan Trăm (Donald Trump).

go top