Đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức hội phụ nữ vững mạnh

Đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức hội phụ nữ vững mạnh Tin thường

06/03/2017 19:58

QĐND - Với tinh thần “Đoàn kết-Đổi mới-Bình đẳng-Hội nhập”, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của phụ nữ cả nước; đánh dấu sự phát triển của phụ nữ và tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam.

go top