Trình bày Báo cáo một số nội dung liên quan đến quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong quản lý nợ công, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban nhất trí với phương án quy định thu gọn đầu mối quản lý nợ công nhằm thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết số 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN). 
Thảo luận về vấn đề này, một số ý kiến trong UBTVQH cho rằng, việc tổ chức bộ máy quản lý nợ công như hiện nay đã kéo dài suốt từ thời kỳ mới giải phóng đất nước cho đến nay, không nên thay đổi. Tuy nhiên, đa số ý kiến khác đều thống nhất theo hướng quy định Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công, Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ trong quản lý nợ công.

Nhấn mạnh quan điểm ủng hộ thu gọn đầu mối quản lý nợ công, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phân tích rất kỹ những bất cập trong mô hình quản lý nợ công theo quy định hiện hành; đồng thời nêu bật yêu cầu sửa đổi luật phải bảo đảm tiến bộ hơn luật hiện hành.

Cùng quan điểm với Chủ tịch Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhắc tới yêu cầu trong công tác cải cách hành chính theo hướng mỗi việc chỉ giao một cơ quan đảm nhận. Vì thế, nên thống nhất đầu mối giúp Chính phủ quản lý nợ công là Bộ Tài chính.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, quản lý nợ công là vấn đề rất phức tạp, có nhiều tồn tại, hạn chế và việc sửa luật lần này là để khắc phục tồn tại, hạn chế đó. Qua thảo luận, UBTVQH thống nhất, Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm và giúp Chính phủ quản lý nợ công; giao Chính phủ phân công cụ thể sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quản lý nợ công theo đúng tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TW, rà soát điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương theo hướng tinh gọn, gắn trách nhiệm quyết định chi ngân sách, vay nợ công với trách nhiệm quản lý ngân sách Nhà nước.

* Sáng cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình dự án luật, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định sự cần thiết phải ban hành Luật Đo đạc và bản đồ. Thay mặt Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án luật cũng khẳng định sự cần thiết phải ban hành Luật Đo đạc và bản đồ. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá, dự luật được xây dựng về cơ bản theo cách truyền thống. Trong khi đó, lĩnh vực đo đạc và bản đồ “liên quan mật thiết tới những tiến bộ khoa học và công nghệ mới đang tiến nhanh như vũ bão”. Có nhiều nội dung của đo đạc và bản đồ đã trở nên phổ thông, được truy cập miễn phí, ví dụ như qua công cụ tìm kiếm google có thể biết vị trí chính xác; bằng công nghệ laze có thể biết một số khoáng sản mà không nhất thiết tốn kém khoan thăm dò như trước kia. Từ đó, cơ quan này đề nghị, dự luật quy định rõ hơn về chính sách ưu tiên đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ theo hướng tiên tiến, hiện đại, thống nhất và đồng bộ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân góp ý, dự luật cần làm rõ nguyên tắc cơ bản nhất của đo đạc, bản đồ. Hoạt động đo đạc, bản đồ liên quan đến chủ quyền quốc gia, mặc dù phục vụ rất nhiều mục tiêu khác nhau nhưng trước tiên phải bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển gút lại một số vấn đề để cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện dự án luật, trong đó nêu bật yêu cầu dự luật phải dự liệu được những vấn đề như ứng dụng khoa học, kỹ thuật hiện đại trong hoạt động đo đạc, bản đồ; quy định về việc bảo mật để vừa bảo đảm an ninh, quốc phòng nhưng cũng không làm cản trở hoạt động chung.

Cuối giờ chiều ngày 12-9, UBTVQH cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước.

Ngày 13-9, UBTVQH tiếp tục làm việc.

THÙY LÂM