Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo và đại biểu nhiều ban, bộ, ngành Trung ương.

Đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng Bộ Công thương báo cáo với Tổng Bí thư, khẳng định: Từ năm 2016 đến nay, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, bám sát nội dung các nghị quyết của Đảng, dưới sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, BCSĐ Bộ Công thương đã lãnh đạo toàn Ngành Công thương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đạt và vượt các kế hoạch đề ra.

Về sản xuất công nghiệp, mặc dù ngành khai khoáng có mức giảm khá sâu nhưng với sự tăng trưởng mạnh của ngành chế biến, chế tạo, sản xuất công nghiệp nói chung tăng trưởng rất tốt, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Việc công nghiệp chế biến, chế tạo khẳng định được vai trò trụ đỡ, là động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng công nghiệp, cho thấy quá trình tái cơ cấu công nghiệp đang  đi đúng hướng và có những chuyển biến tích cực. Tiếp nối thành công của năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với mức tăng 10,5% (cao hơn 7% so với cùng kỳ năm 2017).

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ Công thương đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Về xuất nhập khẩu và phát triển thị trường ngoài nước, đồng bộ các giải pháp về phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, tăng cường nhập kinh tế quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam những năm qua đạt kết quả ấn tượng, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế chung; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát, cải thiện cán cân thanh toán. Năm 2016, xuất khẩu đạt xấp xỉ 180 tỷ USD và năm 2017 đã lần đầu tiên vượt mốc 200 tỷ USD (tăng trên 21% so với năm  2016). Nhập khẩu được điều hành tốt, giúp Việt Nam đạt thặng dư thương mại 2 năm liên tiếp và 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục đạt thặng dư 2,7 tỷ USD...

Về tổ chức, phát triển thị trường trong nước, thương mại nội địa tiếp tục giữ đà tăng trưởng ở mức 2 con số, qua đó đã cùng với xuất khẩu và đầu tư trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Cung cầu, giá cả trong nước ổn định, góp phần bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát. Cùng với đó, BCSĐ đã tổ chức thực hiện tốt công tác hội nhập kinh tế quốc tế theo Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, thu nhiều kết quả khả quan. Năm 2017, với vai trò chủ nhà, Bộ Công Thương đã tổ chức rất thành công Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng các nước TPP tại Hà Nội và Đà Nẵng, được các nước đánh giá rất cao, góp phần vào thành công của năm APEC 2017. Bộ cũng tích cực phối hợp với các Bộ, ngành triển khai và kết thúc đàm phán 2 Hiệp định quan trọng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU.

Chủ động sắp xếp lại tổ chức, quyết liệt xử lý dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu thống nhất ghi nhận những kết quả nổi bật của Bộ Công thương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sắp xếp lại và tinh giản bộ máy. BCSĐ Bộ Công thương xác định yêu cầu, mục tiêu xuyên suốt trong toàn nhiệm kỳ là đổi mới toàn diện hoạt động của Ngành Công thương theo hướng kiến tạo, cải cách, lấy doanh nghiệp và người dân làm trọng tâm phục vụ.

Theo đó, từ năm 2016, Bộ đã thực hiện cải cách hết sức mạnh mẽ và toàn diện. Bộ mạnh dạn, quyết liệt cải cách tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối từ 35 xuống còn 30 đơn vị, số lượng phòng giảm từ 197 xuống còn 125 (giảm 72 phòng); cắt giảm 675 điều kiện đầu tư không còn phù hợp (chiếm tới 55,3% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương). Cùng với đó, Bộ xóa bỏ tới 420 mã hàng trong tổng số 720 mã hàng phải kiểm tra trước thông quan thuộc trách nhiệm quản lý (đạt tỷ lệ xóa bỏ 58,3%). Bộ Công thương cũng tiến hành cắt giảm và đơn giản hóa 183 trong tổng số 508 thủ tục hành chính; triển khai 154 trong tổng số 298 dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3 và cấp độ 4 thông qua một cổng thống nhất....

Một kết quả quan trọng nữa là ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCSĐ đã chỉ đạo rà soát, đánh giá tổng thể thực trạng của 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc Ngành Công thương và đã hoàn thành việc xây dựng phương án xử lý dứt điểm các dự án này trình Thường trực Chính phủ, Bộ Chính trị xem xét; tạo tiền đề phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc xử lý 12 dự án. Ngoài ra, trong 2 năm 2016-2017, Bộ Công thương có nhiều nỗ lực trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn và sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ, với tinh thần khẩn trương, thực chất.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến rõ nét

Ý kiến của lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và nhiều đại biểu ghi nhận việc BCSĐ Bộ Công thương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, BCSĐ bộ Công thương xác định công tác tổ chức cán bộ cần phải có những thay đổi đột phá. Cùng với việc đẩy mạnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy, Bộ Công thương nhất quán: Đối với các sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ giai đoạn trước năm 2016 theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Bộ Nội vụ, BCSĐ yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Cùng với đó, để khắc phục các sai sót của giai đoạn trước, BCSĐ tập trung sửa đổi các quy chế, quy định về công tác cán bộ (CTCB). BCSĐ đã ban hành Quy chế làm việc mới để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng trong CTCB; chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn và quy trình thực hiện CTCB ở Bộ Công Thương phù hợp với thực tiễn, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng về trách nhiệm và bảo đảm sự kiểm tra, giám sát thực hiện. BCSĐ cũng chủ động ban hành Nghị quyết quy định về số lượng lãnh đạo cấp phòng. Với tiêu chí mới này, số lượng lãnh đạo cấp phòng dự kiến sẽ giảm ít nhất trên 30%.

Một điểm mới trong CTCB là BCSĐ ban hành Quyết định về quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo quản lý tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, chọn được người thực sự có năng lực, có phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý cần bổ nhiệm.

Tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của Bộ Công thương

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng đến thăm và làm việc với BCSĐ và đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt Bộ Công thương - một Bộ có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, đẩy mạnh CNH, HĐH, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại lời của một nhà bác học nổi tiếng, chỉ rõ: “Phi nông bất ổn, Phi thương bất phú, Phi công bất hoạt, Phi trí bất hưng”. Có nghĩa là không có nông nghiệp thì xã hội không ổn định, không có thương nghiệp, buôn bán, giao lưu thì đất nước không giàu, không có công nghiệp thì không thể mở mang, không có tri thức, trí tuệ thì không hưng thịnh được. Có thể hiểu nông - công - thương - trí là 4 trụ cột của đất nước, một cây cột yếu là ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của cả quốc gia. Trong 4 trụ cột đó thì Bộ Công thương quản lý đến 2 trụ cột. Đây vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự to lớn của Bộ Công Thương đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư cho rằng, trên thực tế, vai trò ấy đến nay được thể hiện rất rõ ở việc: công nghiệp, thương mại và dịch vụ đã đóng góp hơn 80% GDP, khoảng 70% thu ngân sách Nhà nước.

Nhất trí với ý kiến nhiều đại biểu, Tổng Bí thư cho rằng, từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, bên cạnh những thuận lợi, khó khăn chung của cả nước, Ngành Công thương phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức riêng có, đặc biệt là: BCSĐ nhiệm kỳ khóa XI và một số tổ chức, cá nhân thuộc Bộ mắc phải những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng đến mức bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng đến uy tín của ngành và tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên trong ngành. Mặc dù vậy, Ngành Công thương đã xốc lại đội ngũ, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ được giao, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.

Bày tỏ sự ghi nhận sâu sắc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Bộ Công thương là một trong những Bộ đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Đã mạnh dạn cắt giảm 55% các điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, Bộ Công thương đã tập trung, nỗ lực, khẩn trương và quyết liệt xử lý, giải quyết tháo gỡ khó khăn cho các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả của Ngành, bước đầu đạt kết quả tích cực ở một số dự án. Bộ cũng tích cực, chủ động đẩy nhanh quá trình thoái vốn, cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước một cách thực chất, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Tổng Bí thư ghi nhận BCSĐ Bộ Công thương đã quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ, xây dựng bộ máy, chấn chỉnh nội bộ; có nhiều tìm tòi, đổi mới trong công tác lãnh đạo, quản lý. Nội bộ đoàn kết, đội ngũ cán bộ đang có khí thế quyết tâm mới, ý chí mới, xốc lại tinh thần và đội ngũ, tiếp tục tiến lên. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương kết quả, thành tích mà Ngành Công thương đạt được trong những năm qua.

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt Bộ Công thương.

Quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa trước yêu cầu mới

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt ở Bộ Công thương phải giữ cho được cái đà, cái thế đi lên. Giữ được tâm thế hiện tại là rất khó và càng không được chủ quan dừng lại. Với tinh thần thẳng thắng, Tổng Bí thư bày tỏ, chia sẻ những trăn trở, boăn khăn, thắc mắc và những việc chưa làm được của Bộ và nhắc nhở: Trước mắt công việc còn rất nhiều, chỉ cần sai một ly đi một dặm. Với vai trò vị trí của mình, nếu để ra sai lầm thì hậu quả sẽ khôn lường.

Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ chủ chốt ở Bộ Công thương nắm thật vững, thật chất quan điểm, đường lối có tính chất chiến lược của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực công thương; đồng thời theo dõi thật sát tình hình thực tiễn trong nước và quốc tế để không được chệch choạc về đường lối, sáng suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, không bị động bất nhờ trước mọi tình huống, vững vàng bình tĩnh về tư tưởng, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư nêu ra một số ví dụ cụ thể và dành nhiều thời gian phân tích, làm rõ những vấn đề có tính nguyên tắc về mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội trong xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có sự quản lý của nhà nước; về mối quan hệ giữa xuất khẩu và nhập khẩu; giữa thị trường trong nước và ngoài nước; giữa ổn định và phát triển... Trước diễn biến mau lẹ của tình hình, Tổng Bí thư yêu cầu: Phải lường hết tất cả các tình huống để xử lý công việc thật linh hoạt, bình tĩnh vững vàng. Chúng ta chỉ sợ là chúng ta không biết, chứ biết rồi thì chúng ta không được sợ.

Tổng Bí thư đề nghị BCSĐ và Bộ Công thương quan tâm hơn đến công tác xây dựng thể chế hóa luật pháp. Phải tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt luật pháp, cơ chế, chính sách liên quan đến Ngành Công Thương theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phải nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, đồng thời bảo đảm định hướng XHCN, phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước trong từng giai đoạn; bảo đảm tính khoa học, đồng bộ và tính khả thi cao.

Tổng Bí thư mong muốn BCSĐ Bộ Công thương quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng. “Nói gì thì nói nhưng tổ chức phải mạnh, con người phải đứng đắn, ngay ngắn. Có nơi, chọn đúng cán bộ đứng đầu thì chất lượng hoàn thành nhiệm vụ ở đó chuyển biến tốt; còn nếu chọn cán bộ đứng đầu không ngang tầm, không đúng thì tổ chức dù có đông cũng sẽ hoạt động thiếu hiệu quả” – Tổng Bí thư khẳng định.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư dành nhiều thời gian phân tích, làm rõ thực chất và nội dung của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới; đồng thời chỉ rõ thực tế là hiện nay ở nhiều nơi còn xem nhẹ hoặc hiểu chưa hết, hiểu chưa đúng về xây dựng Đảng,  nhất là việc quy chụp, đánh đồng công tác xây dựng Đảng chỉ là việc học tập nghị quyết.

Với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng và phạm vi, đối tượng lãnh đạo quản lý rất rộng và phức tạp, Tổng Bí thư yêu cầu Ngành Công thương luôn phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; có cơ chế, chính sách phù hợp để phát hiện, đào tạo, trọng dụng nhân tài. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền. Phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Với những kết quả, thành tích và bài học kinh nghiệm quý giá mà các BCSĐ Bộ Công Thương đã có được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tổng Bí thư tin tưởng: “Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Ngành Công Thương sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”.

Tin, ảnh: NGUYỄN TẤN TUÂN