Cùng đi dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành  Trung ương và TP Hải Phòng.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng trình bày báo cáo tình hình, kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ TP Hải Phòng, nêu rõ:

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. 
Với quyết tâm chính trị rất cao, nhằm xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, Thành ủy đã thảo luận rất kỹ về thực trạng kinh tế, xã hội thành phố, những thành tựu đạt được và kinh nghiệm rút ra sau 30 năm đổi mới cũng những hạn chế, tồn tại, điểm nghẽn làm cho thành phố chưa phát triển tương xứng với vị thế, tiềm năng; từ đó xác định các nhiệm vụ tọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy cán bộ được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Ngay trong năm 2016, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã hoàn thành cơ bản việc kiện toàn các chức danh chủ chốt của thành phố. Đến nay có 109 chức danh từ cán bộ chủ chốt thành phố tới các chức danh thuộc diện Thành ủy quản lý. Số lượng cán bộ kiện toàn mới chiếm gần 1/3 tổng số cán bộ diện Thành ủy quản lý.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và XII được dặc biệt quan tâm. Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động với 13 nội dung quan trọng cần làm ngay và 11 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình. Năm 2016, Ban Thường vụ Thành ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với 21 đơn vị, địa phương liên quan tới các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, chậm trễ trong triển khia nhiệm vụ chuyên môn, chấp hành các nguyên tắc tổ chức Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu bày tỏ ấn tượng trước kết quả các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Hải Phòng đều đạt mức tăng trưởng cao, có chỉ tiêu hoàn thành mục tiêu đại hội giao trước 3 năm. Tổng sản phẩm tổng nước (GDP) của TP năm 2016 tặng 11,46%. Dự kiến năm 2017 tặng 14,01%.  Bình quân 2 năm (2016-2017) tăng 12,73% (cao hơn mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra, mục tiêu Nghị quyết là 10,5%/năm). Cùng với đó, kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Đến cuối năm 2017, TP Hải Phòng có 74 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bằng 53,23% tổng số xã. Phấn đấu đến năm 2019 đạt 100% (139/139) số xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư khẳng định: Hải Phòng là địa phương có vị thế, tiềm năng và thế mạnh, có truyền thống cách mạng, chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa... Tổng Bí thư ghi nhận: Không gian phát triển của Hải Phòng ngày càng mở rộng, diện mạo thay đổi, đang có khát vọng, khí thế vươn lên. Hơn thế, Hải Phòng không chỉ đang có sự thay đổi lớn, mà sắp tới sẽ tiếp tục phát triển. Niềm tin ấy xuất phát từ việc Hải Phòng có biển, có cảng, có sân bay, có quan hệ đối nội, đối ngoại, được sự quan tâm của Trung ương. Đặc biệt, là nội bộ hệ thống chính trị rất đoàn kết, nhân dân một lòng ủng hộ sự nghiệp đổi mới, cần cù sáng tạo trong lao động.

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh với cán bộ chủ chốt TP Hải Phòng. 
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 2 năm gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, Đảng bộ Hải Phòng đã quán triệt sâu sắc, triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Nhờ đó, hệ thống chính trị của thành phố được xây dựng củng cố bảo đảm đồng bộ, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; có nhiều đổi mới, sáng tạo. Vai trò lãnh đạo toàn diện của Thành ủy và các cấp ủy được bảo đảm. Các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, đạt kết quả cao. Đội ngũ cán bộ, công chức thành phố đã có bước trưởng thành, đủ sức thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới. Kinh tế xã hội thành phố tăng trưởng ở mức cao, có chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đã hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra cho năm 2020. Nhiều chỉ tiêu sẽ hoàn thành trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và đội ngũ cán bộ địa phương không được chủ quan, dừng lại; phải không ngừng tự đánh giá, để thấy rõ những tồn tại. Theo Tổng Bí thư hạn chế, tồn tại có thể cái chúng ta chưa làm được, có khi tồn tại là rào cảng, có khi chính tồn tại lại tạo quyết tâm mới để vượt qua. Do đó, Tổng Bí thư gợi ý cần thường xuyên làm tốt việc rà soát lại quy hoạch phát triển. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể cần làm tập trung lựa chọn thứ tự ưu tiên, việc cần làm trước để tập trung sức lãnh đạo tổ chức thành công, rồi chuyển sang, phát triển hoặc mở rộng sang những việc khác...

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, nhất là đội ngũ cán bộ ở TP Hải Phòng phải nhận thức rất đầy đủ, sâu sắc về vị trí, ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trên cơ sở nhắc lại nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của CHXH ở Liên Xô, Tổng Bí thư nhắc nhở: “Nếu chúng ta coi thường chính trị, nhạt với chính trị mà chỉ trọng kinh tế, để con người hư hỏng thì hậu quả sẽ khôn lường. Ví như, việc một cơ quan bổ nhiệm cán bộ sai là khác, đúng thì sẽ khác hoàn toàn... Do đó, mong các đồng chí rất thấm chỗ này.

Tổng Bí thư cho rằng nếu làm tốt công tác xây dựng Đảng thì đất nước sẽ ngày càng phát triển. Thực tế cho thấy, thời gian qua công tác này chuyển biến tốt, nhất là hoạt động phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đã góp phần nâng cao vị thế đất nước, thúc đẩy đất nước phát triển.

Tổng Bí thư cũng gợi ý, Hải Phòng chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ, chủ động kêu gọi đầu tư là hướng đi đúng, nhưng phải đặt biệt chú trọng để việc phát huy truyền thống, khơi dậy sức mạnh tinh thần trong quần chúng nhân dân. Cần kết hợp phát triển công nghiệp không khói với giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục chính trị cho các tầng lớp xã hội. Bởi lẽ, mất bản sắc là mất cốt cách dân tộc; mất truyền thống là mất gốc rễ của sự phát triển.

Tổng Bí thư nhất trí cao với phương hướng của Đảng bộ Hải Phòng, phấn đấu xây dựng địa phương trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại. Đồng thời gợi ý Đảng bộ nghiên cứu làm tốt việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 5-8-2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để có kết luận thực hiện tiếp. Cũng có thể nghiên cứu tham mưu việc ban hành một nghị quyết mới lãnh đạo Hải Phòng trong điều kiện mới.

Tin, ảnh: NGUYỄN TẤN TUÂN