Sáp nhập nhiều đơn vị

Theo báo cáo của UBND TP do Giám đốc Sở Nội Vụ Trần Huy Sáng trình bày, trong năm 2017, TP đã hoàn thành sắp xếp 70 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA) thành 41 Ban QLDA (giảm 41,4%); hoàn thành tổ chức lại Quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Quỹ đầu tư phát triển TP, Quỹ phát triển đất TP; Quỹ bảo vệ môi trường trực thuộc sở Tài nguyên và môi trường.

Thành phố cũng hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp cấp huyện như sáp nhập các đơn vị Trung tâm văn hóa, Nhà văn hóa, Trung tâm Thể thao và Đài truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; các Trung tâm phát triển cụm công nghiệp vào Ban quản lý dự án; 4 Ban bồi thường giải phóng mặt bằng 4 quận trung tâm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng vào Ban quản lý dự án quận; Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và Chi nhánh phát triển quỹ đất thành Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND cấp huyện quản lý....; chuyển 5 trường Trung cấp chuyên nghiệp và chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động-Thương binh và xã hội quản lý theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

leftcenterrightdel
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng trình bày tờ trình của UBND thành phố. 

UBND TP Hà Nội cho biết, đây là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay. Hà Nội là một trong địa phương đầu tiên triển khai quyết liệt và thành công, được Trung ương và dư luận đánh giá rất cao. Cùng với đó, Hà Nội còn có 2 phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đang triển khai. Đó là, việc chuyển đội thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã về UBND cấp huyện quản lý, đổi tên thành Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị. Vấn đề này Chính phủ đã đồng ý cho phép Hà Nội thí điểm thực hiện trong 2 năm.

Phương án thứ hai là việc tổ chức lại bộ phận thường trực Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP thành Văn phòng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, UBND TP đã báo cáo và được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua. Bộ Nội vụ cũng đã có văn bản đồng ý để Hà Nội trình cấp có thẩm quyền xem xét. UBND TP đang triển khai, sắp xếp, dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2017.

Theo báo cáo, chỉ tính riêng năm 2017, TP Hà Nội đã tinh giản được 1.267 biên chế, gồm 282 biên chế công chức, 668 biên chế viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần. Hà Nội cũng đã giải quyết 551 trường hợp nghỉ tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tính chung từ năm 2015 tới nay, Hà Nội đã tinh giản được 8.217 biên chế viên chức.

Đề xuất cơ chế đặc thù khuyến khích người có nhu cầu xin ra khỏi biên chế

Trực tiếp giám sát việc thực hiện công tác tinh giản biên chế, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND TP Hà Nội, Nguyễn Hoài Nam đánh giá, việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tuy đã được tinh gọn, nhưng việc tinh giản biên chế triển khai còn chậm, đối tượng tinh giản biên chế vẫn chủ yếu là công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu. Đáng lo ngại, một số đơn vị sở, ngành TP, UBND quận, huyện sử dụng biên chế còn vượt so với chỉ tiêu giao. Một số cơ quan đơn vị vẫn tự ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, chưa kiên quyết chấm dứt theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội. Trong đó có cả sở, ngành TP như Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế…

leftcenterrightdel

Quang cảnh ngày làm việc thứ 2 của HĐND TP Hà Nội. 

Để việc tinh giản biên chế đạt hiệu quả, UBND TP Hà Nội đề xuất Chính phủ cho phép nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích, tạo điều kiện cho những người có nhu cầu, tự nguyện xin ra khỏi biên chế khi thực hiện tinh giản.

Sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra, với 96/97 số đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,2%, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2018.

Theo Nghị quyết, HĐND giao biên chế cho các cơ quan của TP, quận, huyện, thị xã như sau: Biên chế hành chính là 10.661, trong đó biên chế công chức là 8.891 (giảm 225 biên chế so với năm 2017); biên chế sự nghiệp là 148.822, trong đó biên chế viên chức là 127.933 (giảm 7.190 biên chế) và 11.568 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ (giảm 1.137 chỉ tiêu do chuyển chỉ tiêu theo các đơn vị tự chủ và giảm do sắp xếp).

HĐND TP giao UBND TP Hà Nội tổ chức triển khai giao biên chế hành chính sự nghiệp theo đúng Nghị quyết của HĐND TP cùng với giao chỉ tiêu kinh tế xã hội để các đơn vị, địa phương chủ động triển khai ngay từ đầu năm.

Trong năm 2018, nếu có phát sinh tăng hoặc giảm theo Nghị quyết của HĐND về biên chế hành chính sự nghiệp, bao gồm cả số lượng dự phòng công chức hành chính và viên chức sự nghiệp, UBND TP cần thống nhất với Thường trực HĐND TP trước khi thực hiện và báo cáo HĐND TP vào kỳ họp trong năm 2018. Đồng thời, yêu cầu UBND thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp đặc biệt là giáo dục, y tế sang cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16 ngày 14/2/2015 của Chính phủ chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần theo Quyết định số 22 ngày 22/6/2015 của Thủ tướng; xác định rõ lộ trình chuyển đổi phù hợp với lộ trình tinh giản biên chế đến năm 20121.

Tin, ảnh: VŨ DUNG