Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trân trọng cảm ơn Quốc hội đã cơ bản đồng tình và có những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc đối với các báo cáo cũng như sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tại kỳ họp này, các vị đại biểu Quốc hội đã gửi 114 phiếu chất vấn, với 127 câu hỏi đến các thành viên chính thức; trong đó có 12 phiếu chất vấn Thủ tướng, Phó thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các thành viên Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được giao, trả lời bằng văn bản gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Hơn 2 ngày qua, đã có 4 Bộ trưởng trả lời và 3 Phó thủ tướng, 3 Bộ trưởng, Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam tham gia chất vấn tại hội trường.

leftcenterrightdel

Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo, làm rõ thêm những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực phụ trách. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

“Chính phủ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tiếp tục phát huy những tiến bộ, kết quả đã đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế yếu kém, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành, nỗ lực cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội”, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Báo cáo của Phó thủ tướng nêu rõ: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 tiếp tục xu hướng tích cực, kết quả tốt hơn tháng 4 và quý I. Kinh tế vĩ mô ổn định; chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,53% so với tháng 4 và tăng 0,37% so với tháng 12-2016. Tăng trưởng các ngành kinh tế tiếp tục phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,2%, cao hơn 4 tháng đầu năm (5,2%). Khu vực dịch vụ tiếp tục tăng khá. 5 tháng khách quốc tế đạt hơn 5,3 triệu lượt, tăng 30,8%; tín dụng tăng hơn 6,5%, cao hơn cùng kỳ những năm gần đây. Thị trường chứng khoán đạt mức cao nhất trong 9 năm...

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; tạo việc làm tăng 5,3%, đạt gần 650 nghìn lao động, nhất là cho số mới tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Công tác đối ngoại đạt nhiều thành quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí: Số vụ giảm 4,2%; số người chết giảm 2,6%; số người bị thương giảm 10,2%.

Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo theo dõi sát và chủ động ứng phó với diễn biến tình hình; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

leftcenterrightdel

Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội. 

Về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu: Khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quốc hội về hỗ trợ cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu sau khi được thông qua. Kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng yếu kém đã mua 0 đồng và thuộc diện kiểm soát đặt biệt; bảo đảm thanh khoản...Thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ là Trưởng ban. Tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, nhất là các quy định pháp luật về xử lý nợ xấu, giải quyết những vấn đề bất cập về pháp lý...

Về một số vấn đề quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu từng địa phương và các ngành chức năng chỉ đạo tập trung thực hiện các biện pháp quyết liệt ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, nhất là tình trạng "cát tặc” đang diễn ra ở nhiều nơi. Rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật; phân cấp quản lý và trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với các ngành, các cấp, nhất là cấp cơ sở. Tạm dừng việc cấp phép các dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa tận thu cát.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) về biên chế giáo viên thành hợp đồng. Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết: Vấn đề đề xuất nghiên cứu bỏ biên chế thành hợp đồng viên chức, thì cơ quan đề xuất cũng nhằm đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp công lập làm tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân. Đây là vấn đề liên quan đến chủ trương, pháp luật, chính sách đối với người lao động, đặc biệt là lao động ở vùng sâu, vùng xa, khó khăn. Tiêu chí chung là làm thế nào để công chức trở thành những người tác nghiệp chuyên nghiệp trong  bộ máy công quyền; còn các bộ máy sự nghiệp là các viên chức. Viên chức cũng thực hiện chế độ hợp đồng nên đây là vấn đề cần phải có sự nghiên cứu kỹ. Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính xây dựng đề án quản lý cơ chế tài chính, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để trình Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10-2017. Hội nghị Trung ương 6 sẽ xem xét việc xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả và trong đó có nghiên cứu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo tờ trình của Chính phủ.

leftcenterrightdel

Đại biểu Quốc hội Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) chất vấn Phó thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội. 

Về ý kiến của đại biểu Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) với đồng bào dân tộc miền núi và khu vực còn nhiều khó khăn, Phó thủ tướng cho biết: Hiện nay Chính phủ đã có nhiều giải pháp nâng cao đời sống của đồng bào. Trong đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra. Có 2 chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó Chương trình giảm nghèo bền vững đã được bố trí hơn 48 nghìn tỷ đồng đầu tư trực tiếp cho vùng đồng bào dân tộc, kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn...; Chương trình xây dựng nông thôn mới dự kiến bố trí 193 nghìn tỷ đồng, ưu tiên cho đồng bào miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) về 12 dự án thất thoát, gây lãng phí; còn bao nhiêu dự án tương tự và ai sẽ chịu trách nhiệm, Chính phủ có giải pháp gì?, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết sẽ cơ cấu, sắp xếp lại, giải quyết trên tinh thần không để thất thoát về ngân sách, không dùng ngân sách trả nợ, giải quyết theo cơ chế thị trường và xử lý nghiêm các vi phạm, trong đó cả tổ chức và cá nhân, những người chịu trách nhiệm trực tiếp. “Thủ tướng cũng đã thành lập ban chỉ đạo do một Phó thủ tướng làm trưởng ban để chỉ đạo việc khắc phục hậu quả này”, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nói.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Quốc hội cũng đã đặt câu hỏi trong nhiều vấn đề đối với Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, một số câu hỏi đã được Phó thủ tướng trả lời thỏa đáng, một số câu cần cụ thể sẽ được trả lời bằng văn bản và gửi tới đại biểu. Ngoài ra, tại phiên chất vấn, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng tham gia giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội chất vấn, những vấn đề liên quan mà Phó thủ tướng được phân công phụ trách...

Phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, các phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng. Tại các phiên chất vấn, đã có 196 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và 58 lượt đại biểu Quốc hội tham gia tranh luận. Mặc dù đã tăng thời lượng chất vấn lên nửa ngày song vẫn còn nhiều đại biểu đặt câu hỏi nhưng không còn thời gian để trả lời. Qua hoạt động chất vấn tại Kỳ họp cho thấy, những nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn là xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri, dư luận xã hội cả nước quan tâm, đánh giá cao.

“Đại biểu Quốc hội đã thể hiện tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề; đặc biệt là tích cực tranh luận, không chỉ tranh luận giữa đại biểu với nhau mà tranh luận với các thành viên Chính phủ, tranh luận giữa đại biểu với các thành viên Chính phủ để làm rõ thêm những hạn chế, yếu kém, xác định trách nhiệm và có giải pháp khắc phục. Các thành viên Chính phủ cũng nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thực trạng, ngành, lĩnh vực phụ trách, đã nghiêm túc trả lời đầy đủ, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu; thẳng thắn nhận trách nhiệm và có giải pháp, quyết tâm làm chuyển biến tình hình trong thời gian tới. Quốc hội ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trong việc trả lời chất vấn. Mặc dù nhiệm kỳ mới chưa đầy một năm, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, cùng với những khó khăn nội tại của nền kinh tế, nhưng tập thể Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng, Trưởng ngành đã hết sức cố gắng, nỗ lực chỉ đạo, điều hành khắc phục những hạn chế, yếu kém, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có nhiều tồn tại, hạn chế; một số nội dung đã được Quốc hội chất vấn, giám sát nhưng chuyển biến còn chưa được như mong đợi; do vậy, cần phải có quyết tâm cao, giải pháp đột phá để khắc phục trong thời gian tới, phấn đấu thực hiện cho được các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đặt ra cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

Tại Kỳ họp này, với 4 nhóm vấn đề được Quốc hội đưa ra chất vấn, đã có nhiều yêu cầu của đại biểu Quốc hội đặt ra đối với Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chuẩn bị dự thảo Nghị quyết về chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp làm cơ sở cho việc giám sát triển khai thực hiện. Đồng thời, đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành nghiên cứu tiếp thu đầy đủ nghiêm túc ý kiến của đại biểu Quốc hội, thực hiện các giải pháp có hiệu quả, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu đối với từng lĩnh vực, báo cáo Quốc hội tại các kỳ họp sau.

SONG VŨ