Theo kế hoạch, Đoàn sẽ kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN. 
Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác quán triệt và học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết; 14 nhiệm vụ cần thực hiện ngay. Bắc Kạn đã tổ chức học tập và quán triệt nghị quyết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với hơn 90% cán bộ, đảng viên của toàn đảng bộ tham gia. Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về kế hoạch và thực hiện chỉ thị, nghị quyết và nhiều văn bản phát huy hiệu quả, giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn nghiêm túc thừa nhận những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện như, địa hình chia cắt, dân số thưa thớt, xuất phát điểm của nền kinh tế rất thấp, trình độ dân trí không đồng đều. Việc xây dựng, quán triệt học tập và làm theo lời Bác ở một số đơn vị còn lúng túng, nội dung đăng ký chung chung, thiếu cụ thể.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tinh thần nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc chuẩn bị các điều kiện, nội dung báo cáo theo kế hoạch của Đoàn kiểm tra. Nội dung báo cáo bám sát với yêu cầu của  Ủy ban kiểm tra Trung ương, có tính chiến đấu. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Đoàn, đồng chí Lương Cường yêu cầu tỉnh tiếp thu, nghiên cứu để hoàn thiện báo cáo đầy đủ, phản ánh đúng những nội dung theo chỉ đạo của Ban Bí thư.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn cần tập trung đánh giá sâu, kỹ hơn chất lượng lãnh đạo, đặc biệt là những việc làm được, những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thời gian qua; đồng thời, đánh giá sâu hơn về 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đánh giá rõ hơn 14 nội dung cần thực hiện ngay...

Đồng chí Lương Cường yêu cầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn rà soát, nghiên cứu kỹ hơn và đề xuất thêm những giải pháp, khắc phục vướng mắc hiện nay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với Trung ương; nêu rõ những thay đổi trong năng lực lãnh đạo, hiệu quả điều hành của bộ máy chính trị và chất lượng thực hiện nguyên tắc dân chủ trong việc điều hành, điều động, sắp xếp cán bộ... sau thời gian triển khai Nghị quyết.

TTXVN