Dự và phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, Hải Phòng đã có những bước tiến nhanh, đóng góp ngày càng lớn và quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, tạo tác động lan tỏa, thúc đẩy kinh tế toàn vùng Duyên hải Bắc Bộ.

Biểu dương những kết quả mà Hải Phòng đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, thành phố đã có nhiều đột phá, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 16,03%, cao nhất từ trước đến nay và cao gấp đôi tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nước; các chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách,… đều tăng khá. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 1,25 tỷ USD, nhiều dự án quan trọng đã được khởi công và khánh thành, cơ sở hạ tầng ngày một khang trang, phát triển.

leftcenterrightdel

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hải Phòng.

Thành phố đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ. Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Hải Phòng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tập trung vào các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp. Văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ đạt được nhiều thành tích, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được chăm lo, cải thiện; xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, đồng bộ và đạt kết quả tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm, không để xảy ra các sự việc nghiêm trọng gây mất an ninh trật tự...

“Trong thành tựu đó, có sự đóng góp quan trọng của HĐND và của từng đại biểu HĐND thành phố”, Chủ tịch Quốc hội nói, đồng thời hoan nghênh những đổi mới về phương thức hoạt động của HĐND thành phố Hải Phòng theo hướng tăng cường dân chủ, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của cấp ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định.

leftcenterrightdel
Quang cảnh kỳ họp.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm cao, các vị đại biểu HĐND thành phố sẽ tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng, những chủ trương, biện pháp sát thực, bảo đảm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Thời gian tới, cho rằng Hải Phòng đã đạt và vượt phần lớn các mục tiêu được đặt ra tại Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 5-8-2003 và Kết luận số 72-KL/TW ngày 10-10-2013 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nhất trí với đề xuất của Hải Phòng về việc cần xây dựng nghị quyết mới để Hải Phòng phát triển mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng đánh giá, phân tích chính xác tình hình để có giải pháp phù hợp trong chỉ đạo, điều hành; phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa; HĐND thành phố tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn trong các mặt hoạt động; Thường trực HĐND thành phố cần tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương, với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND để nâng cao chất lượng và hiệu quả  hoạt động; nắm chắc tình hình ở cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường công tác vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng và phát triển thành phố; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hải Phòng diễn ra trong 2 ngày (10 và 11-7) để xem xét việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018; quyết định chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố; phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố năm 2016; quyết định chương trình việc làm thành phố giai đoạn 2018-2020; quyết định nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; quy định mức thu học phí năm học 2018-2019 đối với các trường công lập trên địa bàn; quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố; quy định thời hạn phê chuẩn, quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và quy định thời hạn UBND các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đến các ban của HĐND, Thường trực HĐND và HĐND cùng cấp; quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị sử dụng ngân sách địa phương; chất vấn, xem xét trả lời chất vấn và báo cáo giải trình. Ngoài ra, HĐND thành phố cũng sẽ xem xét, quyết định về 12 nội dung quan trọng khác của thành phố.

leftcenterrightdel

Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng tới viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài Liệt sĩ thành phố.

* Đầu giờ sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu HĐND TP Hải Phòng tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài Liệt sĩ thành phố; dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG