Cùng dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 7, Quân khu 9, Quân đoàn 4, Cục Tuyên huấn; các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, Mẹ Việt Nam Anh hùng; Ban liên lạc truyền thống Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục Miền Nam…

leftcenterrightdel

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lên Quân kỳ quyết thắng của Ban Cơ yếu Chính phủ. 

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ cho biết, cuối năm 1954, bộ phận cơ yếu Xứ ủy Nam Bộ được hình thành. Trước yêu cầu thực tiễn cách mạng, tháng 8-1961, tại Mã Đà, Chiến khu Đ, Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam thành lập (trên cơ sở tổ chức cơ yếu của Xứ ủy Nam bộ), có nhiệm vụ tham mưu cho Trung ương Cục miền Nam về công tác cơ yếu, thực hiện hoạt động cơ yếu. Tồn tại, xây dựng, chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng các cấp, sự yêu thương đùm bọc của nhân dân, trong bất cứ hoàn cảnh nào; cán bộ, nhân viên cũng tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, bảo đảm tuyệt đối bí mật thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, các LLVT; đồng thời đối phó có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn thu tin, mã thám của địch. Nhiều đồng chí bị địch bắt, tra tấn dã man đến hy sinh, nhưng vẫn giữ bí mật tuyệt đối. Từ thực tiễn chiến trường miền Nam, đơn vị còn chủ động tham mưu cho Trung ương Cục miền Nam ban hành nhiều chỉ thị, tạo cơ sở vật chất xây dựng phát triển lực lượng cơ yếu miền Nam, góp phần đánh bại các cuộc chiến tranh của địch, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với thành tích xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam đã được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ, Ban liên lạc truyền thống Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, chúc mừng thành tích đặc biệt xuất sắc của của Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, gia đình chính sách đã có nhiều hy sinh, đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ngành Cơ yếu là ngành cơ mật đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia. Thời gian tới nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nặng nề, đang đặt ra nhiều vấn đề thời cơ, thách thức. Dự báo trong chiến tranh mạng, chiến tranh công nghệ cao sẽ có nhiều nguy cơ, thách thức, nhất là nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin, lộ, lọt thông tin. Các thế lực thù địch dùng nhiều thủ đoạn tình báo thu thập thông tin. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ngành Cơ yếu cần quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng ngành tiến thẳng lên chính quy hiện đại, thực hiện tốt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh giáo dục, phổ biến tốt truyền thống, kinh nghiệm chiến đấu, Ngành Cơ yếu cũng cần phối hợp tốt với các bộ, ngành để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên không chỉ có trình độ cao, làm chủ khoa học kỹ thuật công nghệ, mà còn luôn nêu cao cảnh giác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tuân thủ tuyệt đối các chỉ thị, quy định của Đảng, điều lệ, quy định ngành, đồng thời làm tốt công tác chính sách.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN