Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội nói, tại phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về 9 dự án luật. Đó là các dự án: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi); Luật Thủy sản (sửa đổi); Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp và Luật Hành chính công.

Cùng với đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát của Quốc hội chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016”; việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương của Chính phủ năm 2017; việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2016; giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT)”; đồng thời cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

leftcenterrightdel

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Trọng Đức  

Đặc biệt, cũng tại phiên họp này, UBTVQH sẽ tổ chức chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng về các nhóm vấn đề: Công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị; việc hướng dẫn, kiểm tra, quản lý, sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị. Cùng với đó, lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan sẽ cùng tham gia giải trình để làm rõ thêm những vấn đề được nêu ra để chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Phiên họp thứ 13 của UBTVQH sẽ diễn ra trong 7 ngày làm việc, từ ngày 10 đến 18-8.

* Sau phần khai mạc, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày Tờ trình về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Tờ trình nêu rõ, việc thực hiện Luật Quốc phòng năm 2005 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng, quy định mới của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng chưa được thể chế và cụ thể hóa. Bên cạnh đó, một số nội dung của Luật Quốc phòng năm 2005 chưa thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan về quốc phòng. Ngoài ra, nhiều nội dung đang được điều chỉnh ở văn bản quy phạm pháp luật tính pháp lý chưa cao, chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ. Mặt khác, quá trình thực hiện Luật Quốc phòng 2005 đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, đòi hỏi phải ban hành Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) của Quốc hội Võ Trọng Việt nêu rõ, Thường trực UBQPAN nhất trí về sự cần thiết phải sửa đổi Luật Quốc phòng với những lý do nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Thường trực UBQPAN đề nghị Ban soạn thảo làm rõ hơn một số nội dung như: Quan điểm sửa đổi Luật và việc cụ thể hóa quan điểm này trong dự thảo Luật; về hồ sơ dự án Luật; về tính hợp hiến, sự phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; về bố cục của dự thảo Luật và về một số nội dung cụ thể khác.

Phát biểu kết luận, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định, về cơ bản, UBTVQH đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban soạn thảo, Báo cáo thẩm tra của UBQPAN. UBTVQH cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Quốc phòng (sửa đổi) nhằm thi hành Hiến pháp 2013, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng. Do dự thảo Luật có nhiều nội dung liên quan đến Hiến pháp, nhiều luật, văn bản khác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trong tổ chức bộ máy Nhà nước (khoảng 15 luật) nên Ban soạn thảo cần rà soát để bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất. Việc luật hóa, thể chế hóa các quy định của Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng phải bám sát, thể hiện đầy đủ, chặt chẽ nhưng cũng tránh quy định chung chung, thiếu cụ thể. Những nội dung cần sửa đổi, bổ sung phải được đánh giá kỹ tác động và phải có phương án sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính toàn diện.

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu hoàn chỉnh Tờ trình và dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) để trình Quốc hội; đề nghị UBQPAN phối hợp với các cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan chuẩn bị để thẩm tra dự án Luật và xin ý kiến của UBTVQH trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

* Chiều cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

CHIẾN THẮNG