Từ ngày 1-1 đến 25-12-2017, có tổng số 21.914 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương. Trong đó, có 16.051 nhiệm vụ đến hạn đã hoàn thành, đạt 98,62% (đúng hạn: 14.068, quá hạn: 1.983); chưa hoàn thành: 5.863 (trong hạn: 5.640, quá hạn: 223). Như vậy, số nhiệm vụ quá hạn của năm 2017 chỉ chiếm 1,38%, giảm 1,44% so với cùng kỳ năm trước (2,82%), giảm 23,62% so với trước khi Tổ công tác được thành lập (25%).

Trong năm 2017, Tổ công tác đã tiến hành 27 cuộc kiểm tra. Trong đó có 7 cuộc kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại 7 bộ, cơ quan, địa phương và 20 cuộc kiểm tra chuyên đề do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu (về xây dựng thể chế; xử lý tồn tại yếu kém của 12 dự án ngành công thương; thực hiện các giải pháp tăng trưởng; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu).

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương vừa diễn ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tổ chức thực hiện vẫn là một khâu yếu, một nút thắt cổ chai hiện nay phải được tháo gỡ, vì thế cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ cần lập tổ công tác để cùng với Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc này. Đồng thời, ở các địa phương cũng cần có các tổ công tác để kiểm tra việc thực hiện các thông báo kết luận của Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

QUANG HƯNG