Cũng theo ông Thăng, trong năm 2016, dư luận rộ lên thông tin về việc "cả nhà làm quan " xảy ra ở 9 địa phương, đơn vị gồm: tỉnh Hà Giang; xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Bình Định; huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ; Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính; tỉnh Yên Bái; Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Trước tình hình đó, Bộ Nội vụ đã khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác minh các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các trường hợp theo thông tin báo chí phản ánh. Kết quả kiểm tra cho thấy, trong số 60 trường hợp mà báo chí phản ánh, chỉ 2 người không có quan hệ họ hàng với lãnh đạo địa phương. 


Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nhận định, những trường hợp sai phạm trên là bài học rất sâu sắc trong công tác tổ chức cán bộ. Bộ Nội vụ đang tiến hành rà soát lại các văn bản hiện hành về vấn đề này, nhất là về các nội dung phân cấp, quy hoạch; tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý để chỉnh sửa, bổ sung quy định cho phù hợp và chặt chẽ hơn. Việc sửa đổi này cũng nhằm xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp, nhất là những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu cải cách công vụ, công chức bảo đảm đúng thực tế, chuẩn mực, phù hợp với cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, khắc phục bất cập hiện nay là còn hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm, bình quân chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu trong công tác cán bộ là đi tìm người tài chứ không tìm người nhà.


Theo TTXVN