Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND thành phố đã thông qua những nội dung chủ yếu trong Nghị quyết 54 của Quốc hội thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh 8 nội dung quan trọng.

leftcenterrightdel

Các đại biểu thống nhất biểu quyết các tờ trình. 

Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Hải, các đại biểu đã góp ý và thông qua 2 nghị quyết, bao gồm: Dự thảo Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh và Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố năm 2018. Trong đó, HĐND đã biểu quyết giao UBND thành phố căn cứ vào tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hằng năm, tham mưu trình HĐND xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù. Các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua các nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Sau 4 ngày làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, phân tích làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nêu lên bài học kinh nghiệm và đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu. HĐND thành phố đã thống nhất đánh giá cao tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố năm 2017; trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và tăng cường; hiệu lực điều hành của chính quyền các cấp có hiệu quả, đời sống nhân dân ổn định, ngày càng tiến bộ… Kết quả đó có sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, sự hỗ trợ của các bộ, ngành và sự nỗ lực của chính quyền các cấp, phát huy cao độ tinh thần sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, người lao động.

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ với các đại biểu tại phiên bế mạc. 

Những hạn chế mà các đại biểu chỉ ra, thuộc về trách nhiệm của cấp nào, ngành nào, thuộc cá nhân hay tổ chức cần được nghiêm túc tiếp thu, kịp thời điều chỉnh, khắc phục để hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2018…

Sáng cùng ngày, tại hội trường, các đại biểu đã thông qua 32 tờ trình về nhiều nội dung quan trọng. Nổi bật là: Nghị quyết về việc quyết toán ngân sách 2016, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2017 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2018; Nghị quyết về bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố năm 2017 từ nguồn ngân sách thành phố; Nghị quyết về ban hành mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; Nghị quyết về việc quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách địa phương; Nghị quyết về điều chỉnh mức thu lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố… và một số nội dung khác.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH