Phóng viên (PV): G20 là diễn đàn tập hợp các nền kinh tế lớn nhất thế giới, chiếm 80% GDP và 75% thương mại toàn cầu. Đại sứ đánh giá thế nào về vai trò của G20 và quan hệ giữa Việt Nam và Nhóm G20?

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng: Nhóm G20 gồm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới, được thành lập năm 1999 sau cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ châu Á, họp thường niên ở cấp Bộ trưởng để thảo luận các vấn đề kinh tế-tài chính toàn cầu. Năm 2008, khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu nổ ra, Nhóm G20 quyết định họp Thượng đỉnh nhằm khẳng định cam kết chính trị ở cấp cao nhất về phối hợp hành động ứng phó với khủng hoảng.

Trong điều kiện rất phức tạp và khó khăn của kinh tế thế giới trong những năm qua, G20 đã đóng góp tích cực vào việc tái lập và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô toàn cầu và thúc đẩy kinh tế thế giới vượt qua khủng hoảng. Bên cạnh đó, G20 cũng triển khai nhiều sáng kiến, chương trình hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường nhằm hướng tới sự ổn định, bền vững của kinh tế toàn cầu.

leftcenterrightdel
Đại sứ Đoàn Xuân Hưng. Ảnh: Tapchihuongviet.eu 
Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước thành viên G20 đang phát triển tốt đẹp. Hiện 10 nước thành viên G20 có quan hệ đối tác chiến lược và 2 nước thành viên có quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam. Các quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện của Việt Nam với các thành viên G20 ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Việt Nam lần đầu tiên tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2010 trên cương vị Chủ tịch ASEAN. Thủ tướng Chính phủ ta đã đóng góp rất tích cực và hiệu quả vào tiến trình G20 năm 2010. Sau năm 2010, tuy không tham dự các Hội nghị Thượng đỉnh G20, nhưng Việt Nam vẫn luôn quan tâm theo dõi các chủ đề và trọng tâm nghị sự của G20; chủ động phối hợp với các nước và các tổ chức quốc tế thúc đẩy các vấn đề chung của quốc tế như: Ổn định kinh tế vĩ mô toàn cầu và khu vực, thúc đẩy thương mại, đầu tư, phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu…

Năm 2017, Việt Nam lại được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và các hội nghị liên quan của G20, nhưng với tư cách nước chủ nhà Năm APEC 2017. Đây cũng là lần đầu tiên nước chủ nhà Năm APEC không phải là thành viên G20 được mời dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, và như vậy là lần thứ 2 Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20. Đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của chúng ta tham gia bàn thảo và đóng góp vào các công việc quan trọng toàn cầu. Tôi nghĩ, việc Việt Nam được nước chủ nhà G20-nước Đức, mời dự các Hội nghị G20, trước hết là do các nước G20 nói chung và Đức nói riêng coi trọng và đánh giá cao vị trí, vai trò của APEC trong cấu trúc quản trị khu vực và toàn cầu, cũng như vai trò, vị thế và uy tín ngày càng cao, sự đóng góp đầy tinh thần trách nhiệm của Việt Nam trong các công việc của khu vực và trên thế giới. Hơn nữa, điều này cũng thể hiện mối quan hệ tốt đẹp Việt-Đức và sự tin cậy của Đức đối với Việt Nam.

PV: Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Đại sứ có thể cho biết chủ đề và trọng tâm nghị sự của G20 năm nay. Theo Đại sứ, Việt Nam trên cương vị chủ nhà Năm APEC 2017 có thể thúc đẩy những ưu tiên gì của APEC vào nghị sự G20?

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng: Chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2017 là “Định hình một thế giới kết nối”. Với chủ đề này và trên cơ sở kế thừa các kết quả đã đạt được tại các Hội nghị Thượng đỉnh G20 trong những năm trước, nghị sự của G20 năm nay ưu tiên 3 trọng tâm.

Thứ nhất, tạo dựng nền tảng tự cường, theo đó các nước G20 sẽ thảo luận các chính sách, biện pháp củng cố hệ thống kinh tế-tài chính toàn cầu, thúc đẩy thương mại, đầu tư, đổi mới-sáng tạo, phát triển kinh tế số hóa và khoa học-công nghệ, cải cách cơ cấu… nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô toàn cầu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thứ hai, tăng cường tính bền vững, trong đó sẽ thảo luận các chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm phát triển bền vững, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, chống biến đổi khí hậu, thực hiện các cam kết cắt giảm khí thải, chống dịch bệnh, y tế, an sinh xã hội…

Thứ ba, tăng cường tính trách nhiệm, trong đó sẽ thảo luận các hành động cụ thể để thúc đẩy thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 (Agenda 2030) của Liên hợp quốc về phát triển bền vững, hỗ trợ các nước châu Phi, hợp tác xử lý các thách thức di cư quốc tế, lao động-việc làm, bình đẳng giới…

Chủ đề và trọng tâm nghị sự của G20 có nhiều điểm tương đồng với các ưu tiên của Việt Nam và APEC trong Năm APEC như: Cùng hướng đến thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; thúc đẩy liên kết kinh tế, thương mại và đầu tư; khuyến khích đổi mới-sáng tạo; hợp tác chống biến đổi khí hậu… Đây là cơ sở và cơ hội để thúc đẩy việc kết nối các trọng tâm nghị sự của APEC và G20 nhằm tăng cường phối hợp khu vực và toàn cầu trong xử lý các vấn đề kinh tế toàn cầu trong bối cảnh mới.

PV: Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

ĐOÀN CA (ghi)