Đại biểu Phạm Thành Dũng, Bí thư Quận đoàn Hải An (Hải Phòng):

Phát huy tốt vai trò của tuổi trẻ xung kích xây dựng quê hương

Tôi biểu thị sự nhất trí cao với ba phong trào hành động: Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc mà văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã xác định.

leftcenterrightdel
Đại biểu Phạm Thành Dũng. 

 

Theo tôi để phát huy tốt vai trò của tuổi trẻ xung kích xây dựng quê hương, các cấp bộ đoàn cần có chương trình rèn luyện và phát triển kỹ năng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Điều này thể hiện ở những biện pháp cụ thể như: Tập trung giáo dục kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết vấn đề, phản biện, làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, công nghệ, nâng cao thái độ tích cực của thanh niên trong học tập, lao động, cuộc sống; quan tâm đầu tư các chương trình, cuộc thi có tính giáo dục, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy sở trường của ĐVTN  trong các lĩnh vực. Các tổ chức đoàn phát triển các mô hình như: Câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ năng khiếu, sở thích, hội thi, hội trại; đồng thời nhân rộng các hình thức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trải nghiệm cuộc sống cho thanh niên. Đối với các tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên trong trường học cần tổ chức tốt các chương trình giáo dục kỹ năng sống, giới tính, sức khỏe. Các tổ chức đoàn ở khu công nghiệp, khu chế xuất có kế hoạch chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa; thiết lập và sử dụng hiệu quả các đường dây nóng, kênh tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý cho thanh thanh niên công nhân. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương cần huy động các nguồn lực xã hội chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên, tạo động lực, quyết tâm để tuổi trẻ góp sức xây dựng quê hương.

Đại biểu Đặng Phương Thảo, sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Nam:

Cần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định: Kiên trì thực hiện phương châm “Đoàn mạnh, Hội rộng”. Đó là chủ trương phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của thanh niên. Tôi thấy rằng, trong thời gian vừa qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị của mình trong tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam. Các tổ chức của Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thực hiện tốt vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên và  bổ sung lực lượng cho Đoàn. Để mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên, cần phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam đẩy mạnh các hình thức tập hợp thanh niên.

leftcenterrightdel
Đại biểu Đặng Phương Thảo 

 

Tổ chức Hội LHTN các cấp chủ động tiếp cận và tổ chức các nội dung, hoạt động hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng thanh niên, xuất phát từ các nhu cầu cơ bản của thanh niên; triển khai các hoạt động tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích, thanh niên lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp. Triển khai các giải pháp thiết thực trong tập hợp và hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có đạo, thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; kết nối, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực. Tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ “thủ lĩnh” phong trào của tuổi trẻ. Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm kết nối các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên.

Đại biểu  Nguyễn Đình Yên, Bí thư Đoàn thanh niên Đại học Thái Nguyên:

Tạo môi trường để tuổi trẻ sáng tạo

Trong giai đoạn hiện nay, việc tạo môi trường, điều kiện để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng, trang bị kỹ năng mềm là hết sức cần thiết. Để làm được điều đó đòi hỏi các cấp bộ đoàn phải đồng hành với thanh niên trong tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về kỹ năng thực hành xã hội... Các tổ chức đoàn của Đại học Thái Nguyên đã phát huy vai trò của cán bộ đoàn, giảng viên trẻ đăng ký hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng học tập. Quân tâm tạo động lực cho sinh viên nghiên cứu và tập sự nghiên cứu khoa học; chủ động xác định các đề tài khoa học, sáng kiến, tập trung giải quyết những vướng mắc, nhiệm vụ đặt ra trong quá trình giáo dục-đào tạo. Đoàn thanh niên tham mưu cho cấp trên tổ chức các hội nghị khoa học trong sinh viên, giảng viên trẻ và tổ chức các cuộc thi sáng tạo...

leftcenterrightdel
Đại biểu  Nguyễn Đình Yên. 

 

Tôi mong rằng đại hội sẽ xác định được các giải pháp, phát huy vai trò tổ chức đoàn và ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tiễn trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, các cấp phát huy hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn trong vai trò đầu tàu của phong trào, hướng dẫn thanh niên; tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN đề xuất các giải pháp sáng tạo.

Đại biểu Trần Thanh Bắc, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên (tỉnh Điện Biên)

Phát huy tinh thần xung kích bảo vệ Tổ quốc của thanh niên dân tộc thiểu số

Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Điện Biên chiếm hơn 98% ĐVTN địa phương. Một bộ phận có trình độ nhận thức còn hạn chế, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực từ các quan điểm sai trái, sự kích động, lôi kéo của các thế lực thù địch, nhất là ĐVTN ở vùng biên giới. Tôi mong, nhiệm kỳ tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp dành nhiều sự quan tâm hơn đến các đối tượng ĐVTN người DTTS, bằng những biện pháp cụ thể, thiết thực để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên DTTS tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

leftcenterrightdel
Đại biểu Trần Thanh Bắc. 

 

Trước hết, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạnh và tích cực tham gia đấu tranh của thanh niên chống lại âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên DTTS chỉ có thể đạt kết quả khi đoàn, hội tổ chức tốt các hoạt động chăm lo nhu cầu hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên do đoàn, hội tổ chức, cần quan tâm chú ý các hoạt động đặc thù của thanh niên DTTS để có sự hỗ trợ tích cực và phù hợp trong dạy nghề, tạo việc làm ổn định. Cùng với đó, tăng cường công tác xã hội hóa trong việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo ở vùng đồng bào DTTS, qua đó vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, hỗ trợ cho thanh niên DTTS yên tâm học tập, lao động, phát triển sản xuất, ổn định kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. Cần quan tâm phát triển Đảng, tạo nguồn cán bộ cơ sở, tạo động lực phấn đấu và tinh thần cống hiến trong thanh niên DTTS.

QUANG THẮNG-HỒNG THẠNH (lược ghi)