Trong giai đoạn hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động. Vì thế, để nâng cao tinh thần cảnh giác, không để Tổ quốc bị bất ngờ với các tình huống trên không, trước hết chúng ta cần nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, dự báo sớm, chính xác âm mưu và hành động chiến tranh của địch. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung, Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” nói riêng là thực tiễn sinh động thể hiện tư duy khả năng nhận định, đánh giá tình hình của Đảng và Bác Hồ. Ngay từ cuối năm 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự báo: Sớm muộn đế quốc Mỹ cũng đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua mới chịu thua... Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua. Nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Vì thế, khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược, chủ yếu bằng máy bay B-52 tập trung vào Hà Nội, Hải Phòng, ta không bị bất ngờ; đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cả “tinh thần và lực lượng”, phối hợp chặt chẽ giữa quân sự và ngoại giao. Đây là bài học còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Để thực hiện tốt công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, cần có sự phối hợp hoạt động chặt chẽ của các cấp, các ngành, các lực lượng, nhất là sự phối hợp giữa quốc phòng với an ninh và đối ngoại. Phải thường xuyên nghiên cứu nắm chắc mọi diễn biến về âm mưu, thủ đoạn, lực lượng, vũ khí trang bị trên không, trên vũ trụ của đối tượng tác chiến và các lực lượng liên quan; hiểu rõ điểm mạnh, yếu của địch, của vũ khí công nghệ cao; dự báo sớm và chính xác các tình huống tác chiến có thể xảy ra. Trên cơ sở đó, tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng hoạch định đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; có đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, có hiệu quả các tình huống phức tạp, các vấn đề nhạy cảm về quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

leftcenterrightdel
Lưới lửa phòng không của Hà Nội đang nhả đạn vào kẻ thù. Ảnh:qdnd.vn.

Cùng với đó, tập trung xây dựng ý chí dám đánh, quyết đánh và quyết thắng cho bộ đội. Ý chí dám đánh, quyết đánh và quyết thắng phải được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; đường lối đối ngoại quốc phòng và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; đối tượng tác chiến của Bộ đội Phòng không-Không quân (PK-KQ). Đặc biệt là truyền thống của dân tộc, quân đội và truyền thống của Quân chủng PK-KQ anh hùng. Phải luôn xác định Quân chủng PK-KQ là lực lượng nòng cốt trong quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc, không để bị bất ngờ, lỡ thời cơ trước các tình huống trên không.

Song song với việc hiện đại hóa vũ khí trang bị, thì vấn đề đào tạo, huấn luyện con người để khai thác triệt để, sáng tạo tính năng kỹ, chiến thuật vũ khí trang bị là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì vậy, cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, phải huấn luyện thường xuyên từ thời bình, có đủ điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Chất lượng huấn luyện bộ đội phải theo hướng tinh nhuệ, làm chủ mọi trang bị mới, hiện đại; sát yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện phức tạp, tác chiến hiệp đồng cũng như tác chiến độc lập... Công tác huấn luyện, diễn tập cần chú trọng nội dung hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong Quân chủng PK-KQ, giữa lực lượng PK-KQ với lực lượng phòng không ba thứ quân; lực lượng PK-KQ với Hải quân, Cảnh sát biển nhằm nâng cao khả năng chiến đấu, đồng thời, qua diễn tập, thống nhất thế bố trí và hoạt động của các lực lượng tham gia tác chiến trong khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Tổ chức bố trí lực lượng, xây dựng thế trận PK-KQ khoa học, phù hợp với điều kiện mới. Cần phải tổ chức, bố trí lực lượng một cách hợp lý, cân đối trên từng vùng, miền, ưu tiên các vùng chiến lược để bảo đảm đánh địch rộng khắp, trên mọi hướng, nhưng tập trung được hỏa lực bảo vệ các mục tiêu có ý nghĩa chiến lược, chiến dịch của đất nước. Trong xây dựng thế trận, cần phải nghiên cứu một cách khoa học, trên cơ sở thực tiễn chiến tranh để tạo lập thế trận PK-KQ, bảo đảm phát huy tối đa khả năng hỏa lực của các lực lượng và tạo điều kiện thuận lợi, sẵn sàng chi viện và yểm trợ cho nhau, thuận lợi chuyển hóa trong mọi tình huống tác chiến. Xây dựng thế trận PK-KQ trên mặt trận đối không, cần tập trung xây dựng thế trận cho từng lực lượng: Không quân, tên lửa; pháo phòng không và các lực lượng ra-đa, tác chiến điện tử, trinh sát kỹ thuật phù hợp với địa hình của các vùng miền, các hướng chiến lược của đất nước. Xây dựng thế trận cho các lực lượng của Quân chủng PK-KQ luôn phải gắn liền với xây dựng thế trận phòng không nhân dân ở các vùng trọng điểm và thế trận của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố được chuẩn bị từ thời bình trong thế chủ động, đó là thuận lợi để phát huy cả thế, lực và thời cơ để đánh thắng ngay từ trận đầu.

Tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng góp phần chủ động bảo vệ Tổ quốc từ xa. Trong giai đoạn hiện nay, công tác đối ngoại quốc phòng phải vận dụng sáng tạo đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước để xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh theo hướng: Kiên trì, kiên quyết về nguyên tắc chiến lược nhưng linh hoạt, mềm dẻo về sách lược. Phải kịp thời nắm bắt thông tin, nhất là những diễn biến và động thái mới liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh, từ đó đề xuất với Đảng và Nhà nước những chủ trương, quyết sách thích hợp. Đối ngoại quốc phòng phải xây dựng lòng tin, thiết lập mối quan hệ với lực lượng PK-KQ các nước trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau nhằm hợp tác phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học kỹ thuật quân sự, chia sẻ thông tin, chuyển giao khoa học-công nghệ quân sự, đào tạo, huấn luyện nhân viên chuyên môn, kỹ thuật… chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và phát triển lực lượng PK-KQ giữa các nước. Từ đó, nâng cao vị thế và uy tín của lực lượng PK-KQ Việt Nam trên trường quốc tế, cùng với đó là xây dựng và phát triển lực lượng PK-KQ Việt Nam ngày càng lớn mạnh không để Tổ quốc bị bất ngờ về các tình huống từ trên không, bảo vệ vững chắc nền độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích quốc gia, dân tộc. 

  Trung tướng TRẦN HANH (Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng)