Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB Thành phố Hà Nội: Tổ chức các hoạt động tri ân thiết thực, nghĩa tình

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thị Mai. 

Tôi rất ấn tượng với con số trong dự thảo báo cáo chính trị của đại hội, đó là, trong nhiệm kỳ qua, toàn Hội CCB Việt Nam đã quyên góp, ủng hộ hơn 281 tỷ đồng cho các quỹ hoạt động tình nghĩa gồm: Quỹ phòng, chống thiên tai bão lụt; quỹ vì người nghèo, chất độc da cam/dioxin, quỹ khuyến học… Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân đồng đội cũng được các cấp hội CCB phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần của hội viên CCB, làm sâu sắc hơn nghĩa tình đồng đội, tăng thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các hội viên CCB.

Trong nhiệm kỳ tới, để đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong các tổ chức hội CCB, Trung ương Hội CCB Việt Nam cần chỉ đạo các tổ chức hội phối hợp với những tổ chức chính trị-xã hội giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công; quản lý và sử dụng có hiệu quả các quỹ hoạt động tình nghĩa do hội viên CCB và các cá nhân, tổ chức đóng góp. Hội CCB các cấp động viên cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, trọng tâm là tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ; tư vấn, trợ giúp hội viên CCB bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các đoàn thể, tổ chức xã hội vận động, giúp đỡ, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, hiệu quả.

THU HẰNG (lược trích)

Đồng chí Trần Thanh Huyền, Phó chủ tịch Hội CCB TP Hồ Chí Minh: Bám sát và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của hội

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Thanh Huyền.

Tôi nhất trí cao với báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa V trình đại hội. Báo cáo đã chỉ rõ: CCB tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các tổ chức hội CCB, đã khẳng định đúng vai trò, chức năng nhiệm vụ của hội CCB các cấp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đại hội cần đề ra các mục tiêu, biện pháp xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức hội CCB trước Đảng và nhân dân. Các cấp hội CCB cần bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, địa phương; bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của hội. Thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên CCB tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ Trung ương Hội CCB Việt Nam đến các chi hội CCB cần xác định các chương trình, kế hoạch đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Tổ chức hội phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng tham gia ý kiến trách nhiệm và tâm huyết với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Các tổ chức hội và hội viên CCB ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước về hoạch định chính sách, cải cách hành chính; gương mẫu rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.

NGUYỄN QUANG (lược ghi)

Đồng chí Trương Văn Nhung, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bình Thuận: Gương mẫu thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào

leftcenterrightdel
Đồng chí Trương Văn Nhung. 

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ "CCB tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào, chương trình phát triển văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương", được đề cập trong báo cáo chính trị của đại hội, các cấp hội CCB cần tập trung triển khai có hiệu quả hơn nữa Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; phát huy tinh thần gương mẫu của hội viên và các cấp hội CCB trong tuyên truyền và tham gia thực hiện tốt chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước.

Trung ương Hội CCB Việt Nam phối hợp với các thành viên của MTTQ Việt Nam tuyên truyền vận động hội viên CCB và nhân dân triển khai đồng bộ những nội dung các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; thực hiện tốt các phong trào: “Dân vận khéo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông”; các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; CCB với công tác bảo vệ môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa trong các gia đình, tổ dân phố, khu dân cư...

BÍCH PHƯƠNG (lược ghi)

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Nam: Cụ thể hóa hình thức hoạt động phù hợp với từng địa phương, loại hình cơ sở

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình. 

Để xây dựng tổ chức hội CCB vững mạnh về tổ chức, cán bộ, theo tôi, từ Trung ương Hội CCB Việt Nam đến các cấp hội phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác CCB; phấn đấu các xã, phường, thị trấn ở địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tổ chức cơ sở hội vững chắc; thôn, bản có chi hội, hoặc phân hội.

Tôi mong muốn đại hội nghiên cứu đề ra chủ trương thành lập tổ chức cơ sở hội CCB liên cơ quan, chi hội CCB liên thôn, liên bản, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tích cực phát triển hội viên mới, chú trọng ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi và trong các tổ chức tôn giáo; mở rộng đối tượng kết nạp hội viên và kiên quyết đưa ra khỏi hội những hội viên thoái hóa, biến chất, vi phạm kỷ luật. Cần cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, nội dung sinh hoạt, hình thức hoạt động của các cấp hội cho phù hợp với đặc điểm của địa phương và từng loại hình cơ sở. Có biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch thành lập tổ chức hội CCB ở các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần theo nghị định của Chính phủ. Tổ chức hội các cấp cần xây dựng ban hành quy chế công tác cán bộ hội, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán bộ hội ở từng cấp theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương; bổ sung hoàn thiện quy trình giới thiệu bầu cử, tuyển dụng, bổ nhiệm, nghỉ công tác hội cho phù hợp, hài hòa với quy định về công tác cán bộ của Đảng và của cấp ủy cùng cấp.

VĂN HÒA (lược ghi)

Đồng chí Trương Văn Nhỏ, Trưởng ban Tuyên giáo, Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh: Làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trương Văn Nhỏ.

Thời gian qua, các cấp hội CCB đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần để thanh niên thêm tin tưởng vào các cấp ủy Đảng, chính quyền, có động lực vượt khó vươn lên, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Từ kết quả, kinh nghiệm thực tiễn của các hội CCB, tôi mong rằng, đại hội sẽ đề ra nhiều giải pháp hiệu quả trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Các tổ chức hội CCB cần tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH; Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Quan tâm thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa hội CCB với tổ chức Đoàn Thanh niên, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, cơ quan, doanh nghiệp; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ động, tích cực tham gia phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu các tổ chức đảng xem xét, kết nạp. Các tổ chức hội cần thường xuyên quan tâm giúp đỡ, thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ LLVT, góp phần tạo động lực tinh thần cho các chiến sĩ yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhất là các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

QUỐC ĐẠT (lược ghi)

Đồng chí Đoàn Quang Vinh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Yên Bái: Tạo nguồn lực, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả

leftcenterrightdel
Đồng chí Đoàn Quang Vinh. 

Để hội viên CCB có điều kiện giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, xóa đói nghèo bền vững, góp phần tích cực, có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, theo tôi, Ban chấp hành Hội CCB các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc Trung ương Hội CCB Việt Nam cần có nghị quyết lãnh đạo chuyên đề; đồng thời quan tâm chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, hội viên về các lĩnh vực theo thế mạnh của từng vùng, từng địa phương…

Tổ chức hội CCB thường xuyên phối hợp làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, hướng dẫn để xây dựng mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo phù hợp. Các tổ chức hội cần tạo nguồn lực, thông qua các "kênh" của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng để được ủy thác, tín chấp vay các nguồn vốn ưu đãi và quỹ nội bộ. Các cấp hội làm tốt công tác thi đua-khen thưởng, nhân rộng các mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, tạo được nhiều việc làm cho CCB, con, em CCB và nhân dân trong vùng, xây dựng mô hình có thương hiệu trong khâu tiêu thụ. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào: “CCB gương mẫu”, “Ngày vì đồng đội”, “CCB tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo”. Các tổ chức hội cần có chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể giảm nghèo cho hội viên, góp phần thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo chung của Chính phủ và của hội đề ra.

NGUYỄN NGÂN (lược ghi)