Tại phần kết quả xác minh giải quyết khiếu nại ở Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 9-6-2015 của UBND tỉnh Bắc Giang có nêu, năm 1995 do khó khăn về kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng, Ban lãnh đạo thôn Khả Lý Hạ đã tổ chức hội nghị nhân dân ra chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất dọc bên trái trục đường 272 (nay là Đường 298) thuộc xứ đồng Dím, Mả Hảo, thôn Khả Lý Hạ từ đất nông nghiệp sang đất ở để giao cho các hộ dân có nhu cầu trong thôn, có thu tiền. Phương thức giao được xác định theo số định suất lao động, mỗi định suất được giao 0,54m chiều rộng bám mặt đường, sâu 24m. Tổng cộng Ban lãnh đạo thôn Khả Lý Hạ đã giao 113 lô đất ở cho nhân dân, mỗi hộ phải nộp từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng một lô tùy theo diện tích, vị trí. Hộ ông Đỗ Văn Dứt cũng được xét giao một lô đất nói trên.

Theo ông Đỗ Văn Dứt: “Điều này đã chứng minh việc bán đất ở của chính quyền địa phương, việc giao đất ở và thu tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhân dân rất rõ ràng nên theo khoản b Điều 16 Nghị định 84/2007/NĐ-CP thì gia đình chúng tôi không phải nộp tiền chuyển quyền sử dụng đất”.

Tuy nhiên, tại Văn bản số 37/UBND-VP ngày 14-4-2008 của UBND huyện Việt Yên cho biết: “Hàng năm, từ thôn đến xã vẫn kê khai, báo cáo diện tích đất nêu trên sử dụng vào mục đích nông nghiệp, hiện trạng khu đất khi thu hồi vẫn là đất nông nghiệp, các hộ đều sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Mặt khác, các phiếu thu tiền người dân xuất trình chỉ là phiếu thu “tiền thầu đất”, “trả tiền thầu đất”… không có phiếu thu tiền giao đất ở. Do vậy, việc các hộ đề nghị UBND huyện hợp thức hóa quyền sử dụng đất là không có cơ sở”.

Như vậy, việc không chấp nhận hợp thức hóa lô đất là có cơ sở. Lỗi là ở chính quyền xã, thôn: Bán đất cho dân ở mà vẫn báo cáo là đất nông nghiệp đang giao cho dân thầu.

HÀ PHƯƠNG