Với góc nhìn của một thầy giáo, một cán bộ quản lý giáo dục, tôi cho rằng, việc duy trì Ban đại diện cha mẹ học sinh là rất cần thiết. Bởi công tác quản lý, giáo dục luôn phải có sự phối hợp, hỗ trợ giữa cha mẹ học sinh và nhà trường. Nhưng để Ban đại diện cha mẹ học sinh phát huy tốt vai trò của mình, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xem xét và điều chỉnh lại những văn bản hướng dẫn về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo hướng: Chỉ được phép thu khoản tiền cần thiết để hỗ trợ thêm cho các hoạt động quản lý, giáo dục học sinh mà chưa có nguồn kinh phí nào chi. Tất cả các khoản thu và mức thu của Ban đại diện phải dựa trên cơ sở sự thống nhất, đồng thuận của tất cả phụ huynh.

Bên cạnh đó, vấn đề học phí và các khoản thu khác của nhà trường cần xem xét lại quy định sao cho phù hợp với điều kiện từng vùng, miền, đối tượng học sinh. Điều quan trọng là phải bảo đảm tính công khai, minh bạch.

ĐỖ TẤN NGỌC (Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)