Trong Quyết định số 1085/1996/BLĐTBXH-QĐ ngày 6-9-1996 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội “về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong quân đội”, tại mục 5 loại V, tên nghề nghiệp hưởng: Tẩy rửa xe tăng qua bể xút, sửa chữa bánh tỳ, ép gíp mặt máy, thử lực máy nổ T.TG và đặc điểm về điều kiện lao động của nghề: Công việc thủ công rất nặng nhọc, độc hại, ồn lớn.

Theo Công văn trả lời số 649/BTL-BTM ngày 16-11-2016 của Bộ Tham mưu quân đoàn thì quân đoàn chỉ có chức năng sửa chữa nhỏ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật.

Đồng chí Nguyễn Văn Thục là thợ cơ tăng, từ khi ra trường cho đến khi về hưu chỉ công tác tại Lữ đoàn 22-Quân đoàn 4, mà cấp lữ đoàn chỉ có 1 trạm sửa chữa nhỏ, nên không thuộc đối tượng theo quy định tại mục 5 loại V của Quyết định số 1085/1996/LĐTBXH-QĐ ngày 6-9-1996 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Do đó, đồng chí Nguyễn Văn Thục không được hưởng trợ cấp độc hại ngành, thanh toán một lần trước khi nghỉ hưu là đúng với Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 21-7-2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Lữ đoàn đã mời đồng chí Thục vào đơn vị để chỉ huy và các cơ quan chức năng của lữ đoàn phân tích, làm rõ các nội dung trong nghị định, thông tư, quyết định của các cấp. Đồng chí Thục hoàn toàn nhất trí với lý giải của đơn vị, không có ý kiến gì khác.

QĐND