Sau khi báo phản ánh, UBND tỉnh Đắc Lắc chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, làm rõ. Ngày 10-8-2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắc Lắc có Văn bản số 4748/SNN-TL gửi UBND tỉnh Đắc Lắc báo cáo về những vấn đề báo nêu về Công trình thủy lợi Ea Súp thượng. Nội dung báo cáo nêu rõ: Đoạn kênh bỏ hoang thuộc tuyến kênh chính Đông sau đập thủy lợi Ea Súp thượng, do Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 làm chủ đầu tư, phục vụ tưới cho 200ha cây trồng. Nhưng, hiện tại khu vực tưới của tuyến kênh có địa hình đồi núi xen kẹp, diện tích chủ yếu dọc suối, xa tuyến kênh chính và không tập trung, người dân canh tác nhiều loại cây trồng với diện tích manh mún. Hệ thống kênh nhánh của tuyến kênh này gồm 11 kênh, có tổng chiều dài hơn 3,9km, hiện chưa được bố trí vốn. 

Vì vậy, dẫn tới tuyến kênh chính Đông sau đập thủy lợi Ea Súp thượng không phát huy được hiệu quả, bị bồi lắng lòng kênh, tình trạng cỏ mọc trong lòng kênh và hai bên bờ kênh chiếm hơn 80% chiều dài toàn tuyến. Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắc Lắc nhận bàn giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi Ea Súp thượng từ tháng 7-2013 đến nay. Vì tuyến kênh chính Đông sau đập thủy lợi Ea Súp thượng không phát huy được hiệu quả, nên công ty không có cơ sở kiểm đếm diện tích tưới để lập kế hoạch trình cấp có thẩm quyền cấp bù thủy lợi phí, dẫn tới không có kinh phí để duy tu bảo dưỡng. Mặt khác, do mưa lũ, tuyến kênh này đã bị hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống phía hạ lưu dòng chảy, đơn vị quản lý chưa báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp sửa chữa, dự kiến kinh phí khắc phục khoảng 550 triệu đồng. 

Từ thực tế trên, tại văn bản này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắc Lắc đề nghị UBND tỉnh Đắc Lắc báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí vốn từ “Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên” để hoàn thiện các tuyến kênh nhánh thuộc kênh chính Đông sau đập thủy lợi Ea Súp thượng. Đồng thời đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắc Lắc có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ tuyến kênh; đề xuất UBND tỉnh có biện pháp khắc phục các vị trí đã hư hỏng; tiến hành duy tu, bảo dưỡng tuyến kênh theo đúng quy định của UBND tỉnh Đắc Lắc về phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

QĐND