UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) về đơn của đồng chí Trần Lương Tố (xã Thiệu Minh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) phản ảnh theo Điều 46, mục 2, chương V Luật Dân quân tự vệ và điểm đ mục 1 Điều 17 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 5-1-2016 của Chính phủ “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ”, đồng chí đủ tiêu chuẩn được hưởng trợ cấp một lần nhưng đến nay chưa được hưởng.

Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) về đơn của ông Dương Văn Tuân (thôn Ninh Kiều, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) phản ảnh vấn đề liên quan đến việc thu giữ phương tiện.

UBND phường Bồ Đề (quận Long Biên, TP Hà Nội) về đơn của ông Kiều Văn Chương (tổ 15, hẻm 200/15/2 Nguyễn Sơn, tổ 23, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội) phản ảnh vấn đề liên quan đến việc xử lý công trình sai phạm.

Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Binh đoàn 12 về đơn của ông Trịnh Đình Trâm (khu dân cư Mít Sắt, phường Thái Học, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) phản ảnh không nhận được hồi âm của đơn vị, cơ quan chức năng về trường hợp em trai ông là Bùi Văn Tính, sinh ngày 20-5-1963; nguyên quán: Thôn Vĩnh Ninh, xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; nhập ngũ ngày 5-9-1983, huấn luyện tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 12, Sư đoàn 344, nay thuộc Lữ đoàn 472 Thái Nguyên, thuộc Bộ tư lệnh Binh đoàn 12.

QĐND