Xác minh, kết luận các đối tượng có hành vi khai khống thành tích để được hưởng chế độ chính sách
go top