Bài 3: Tháo gỡ “rào cản”, hoàn thiện nền hành chính hiện đại (Tiếp theo và hết)

Bài 3: Tháo gỡ “rào cản”, hoàn thiện nền hành chính hiện đại (Tiếp theo và hết)

12/05/2017 21:38

QĐND - Nhằm phát huy những hiệu quả đã đạt được, Quảng Ninh đang tiếp tục khắc phục những khó khăn, trong đó coi trọng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng và hiệu quả quản lý nhà nước làm thước đo hiệu quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

go top