Xử lý sau thanh tra chưa triệt để

Xử lý sau thanh tra chưa triệt để

21/01/2017 09:27

QĐND - Trong năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai tại một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác xử lý sau thanh tra chưa thực sự nghiêm túc đã dẫn đến tình trạng các đơn vị phớt lờ kết luận thanh tra, tiếp tục vi phạm...

go top