Chặt chẽ, công khai, bảo đảm quyền lợi của người có công

Chặt chẽ, công khai, bảo đảm quyền lợi của người có công Tin thường

14/04/2017 22:21

QĐND - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, một nội dung quan trọng được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) chỉ đạo thực hiện là tập trung rà soát, giải quyết hồ sơ tồn đọng sau chiến tranh, phấn đấu trong năm 2017 giải quyết căn bản các hồ sơ tồn đọng ở cấp tỉnh, thành phố đề nghị công nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Tuy nhiên, việc xem xét, giải quyết hồ sơ tồn đọng cần được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, nhất là từ cơ sở.

go top