Bản tin ngày 20-3-2019
Bản tin ngày 20-3-2019
Viettel
Ngày 20 tháng 3 năm 2019
Tây Bắc Bộ18-28 0C
Đông Bắc Bộ17-23 0C
Thủ đô Hà Nội17-23 0C
Tây Nguyên19-34 0C
TP Hồ Chí Minh23-36 0C
Nam Bộ23-36 0C
go top