Môi trường cho sinh viên khởi nghiệp
Môi trường cho sinh viên khởi nghiệp
Viettel
Ngày 10 tháng 12 năm 2018
Tây Bắc Bộ13-20 0C
Đông Bắc Bộ11-18 0C
Thủ đô Hà Nội12-17 0C
Tây Nguyên18-29 0C
TP Hồ Chí Minh24-32 0C
Nam Bộ23-33 0C
go top