Huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Viettel
Ngày 20 tháng 11 năm 2018
Tây Bắc Bộ20-29 0C
Đông Bắc Bộ21-29 0C
Thủ đô Hà Nội21-28 0C
Tây Nguyên18-31 0C
TP Hồ Chí Minh24-33 0C
Nam Bộ24-34 0C
go top