Diễu hành quy mô lớn kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười tại thủ đô Moscow
go top