Ngày 21 tháng 4 năm 2018
Tây Bắc Bộ19-22 0C
Đông Bắc Bộ22-27 0C
Thủ đô Hà Nội21-29 0C
Tây Nguyên23-34 0C
TP Hồ Chí Minh26-33 0C
Nam Bộ27-35 0C
(Đơn vị: VNĐ)
Ngoại tệMuaBán
AUD17,563.1417,826.71
EUR27,990.4928,353.16
GBP31,967.3832,479.81
JPY209.41216.91
USD22,74522,815
viettell
PVN
VNPT - Viettalk
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG
HẬU CẦN QUÂN ĐỘI
MB
Q7
go top